Fri etablering eller vårdval?

Fri etablering tjatar borgarna om i landstingsfullmäktige. Vårdval Halland är jättebra, den modellen vill vi ha, utropas det. Stockholmsmodellen, däremot, är inget bra. Den står man inte bakom. Lite för radikal. Lite för impopulär. Men fri etablering ska det vara.

En liten sakupplysning kan vara på sin plats. Vårdval Halland har inte fri etablering, men det har Vårdval Stockholm.

Så hur ska ni ha det? Vårdval Halland eller fri etablering?

Annonser

4 svar to “Fri etablering eller vårdval?”

 1. Tommy Rydfeldt Says:

  Jo, Halland har fri etablering. Det krävs auktorisering att man uppfyller de krav landstinget ställer och man kommer att följa reglerna. Men ingen nekas auktorisering.

  Och ett antal vårdenheter har etablerats av privata vårdföretag på platser de själva valt och får själva kämpa för att få listade patienter.

 2. Martin Says:

  Nej, till skillnad från Stockholm så krävs det i Halland att det privata vårdföretaget gör en överenskommelse med landstinget om var enheten ska lokaliseras. Landstinget kan alltså säga nej till nya etableringar i områden där vårdbehovet redan är tillgodosett. I Stockholm, däremot, är detta helt fritt. Där är det marknad och efterfrågan som styr, inte behov.

  Fri etablering har jag tolkat som att vårdföretaget själv bestämmer var det ska etableras och att det inte behövs något godkännande från landstinget.

  Med ”Vårdval Sverige”, regeringens nya tvångslag, är det fri etablering som gäller. Landstingen ska alltså tvingas tillämpa den så kallade LOV-lagen. För Halland innebär det att man måste lämna den nuvarande modellen och istället införa Stockholmsvarianten.

  Så någon frihet när det gäller vårdvalsmodeller lär det inte bli fråga om.

 3. Tommy Rydfeldt Says:

  Snälla Martin. Läs på. Landstinget Halland kan INTE säga nej i Halland till ertablering bara för att man inte vill ha en central på justd en platsen.

  Uppfyller man auktoriseringens krav så får man ja. I denna ingår inte prövning av lokaliseringen.

  Halland behöver inte lämna sin modell. Snarare stärker lagen modellen då det idag är osäkert vad som händer om landstinget tycker att någon inte uppfyller kraven och säger nej till auktorisering och den som ansöker överklagar.

  Och skulle något Landsting säga nej till etablering idag enbart för att man inte vill ha en central på den platsen så faller hela vårdvalsmodellen. Länsrätten skulle upphäva det beslutet.

  Läs mer här:

  http://www.lthalland.se/upload/20227/Ackreditering_f%c3%b6ruts%c3%a4ttningar_070213.pdf

 4. Martin Says:

  Ok, jag läser följande:

  ”För att bli en del av Vårdval Halland behövs dock även en överenskommelse med landstinget. En sådan tecknas i ett andra steg, efter att ackrediteringen skett.

  Överenskommelsen görs utifrån en bedömning av etableringsbehovet av hälso- och sjukvård och på ett geografiskt tillfredsställande sätt”.

  Den skrivningen stämmer inte överens med ditt påstående att det råder fri etablering i Halland. Eller kan du förklara vitsen med en överenskommelse som tar hänsyn till etableringsbehovet och den geografiskt tillfredsställande aspekten?

  Vårdval Stockholm, däremot, har fri etablering. Från SLL:s hemsida:

  ”Auktorisation ger möjlighet till fri etablering, rätt att bedriva vård och att få ersättning för den vård som utförs inom Stockholms läns landsting. ”

  Vårdföretagens rätt till ersättning, oavsett var de väljer att etablera sig, alltså.

  Och enligt modellen för ”Vårdval Sverige” är det fri etablering som gäller. I den föreslagna lagtexten skriver regeringen:

  ”Landstinget ska organisera primärvård genom vårdvalsystem… Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geografiskt område inom landstinget”

  Och vidare:

  ”Landstinget ska tillämpa lagen om valfrihetssystem för sådana tjänster som omfattas av vårdval…”

  För kommuner ska det vara frivilligt att tillämpa lagen om valfrihet, men för landstingens primärvård är den ett tvång.

  Det är anmärkningsvärt med en regering som använder lagstiftning för att tvinga socialdemokratiskt styrda landsting att bedriva borgerlig landstingspolitik. Jag ser det som djupt odemokratiskt.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: