Tema andra världskriget

Alliansen. De allierade. Positiva associationer, eller hur?

Nu är benämningen tagen. En motstrategi kan inte bygga på samma koncept. Vad skulle alternativet kalla sig? Axelmakterna? Sahlinpakten? Nä, det funkar inte.

Med tanke på att vi nu har en regering som snabbt håller på att förändra Sverige, mestadels genom att köra över både opposition och remissinstanser, så kan situationen närmast liknas vid ett tillstånd där landet är ockuperat av en främmande makt. Främmande därför att de borgare som nu sitter och styr inte har särskilt många likheter med de borgare som satt i badtunnan före valet. Främmande därför att det som faktiskt händer i landet är något annat än den bild regeringen försöker måla upp av sig själv med hjälp av sofistikerad marknadsföringspropaganda i värsta Goebbels-anda (för att komma tillbaks till andra världskriget).

Nej, vad som behövs är inte en ny falsk allians, utan en motståndsrörelse. Det är där jag tror att socialdemokratin kan hitta en framgångsrik motbild till det som nu sker. Vi är motståndsrörelsen. En rörelse som vänder sig emot den falska alliansens systemskifte. Som står upp för den generella välfärden, rättvisan och solidariteten. Sanningssägarna i ett land som håller på att säljas ut. Folkhemsförsvararna. Det verkliga arbetarpartiet. Originalet.

Annonser

%d bloggare gillar detta: