187 miljoner

Ungefär så här uttryckte jag mig i landstingsfullmäktige idag. Men på frågorna fick jag inget svar.

187 miljoner – det har gått troll i den siffran. Men vad står den för? Vad var det Kent lovade egentligen?

Det var i valrörelsen 2006 som Kent Persson i flera debattartiklar i länets tidningar gick ut och lovade att moderaterna vid en valseger skulle satsa 187 miljoner mer än socialdemokraterna på vården. För att kunna räkna ut den siffran krävs två uppgifter. 1. hur mycket satsar moderaterna och 2. hur mycket satsar socialdemokraterna. Sedan tar man den ena siffran minus den andra och då får man fram svaret. För att kunna utvärdera om löftet har infriats behöver man följdenligt ta reda på 1. Hur mycket satsade moderaterna och 2. Hur mycket hade socialdemokraterna satsat.

Med Kent Perssons krumbukter från den här talarstolen är det svårt att bli klok över vad han har lovat och hur han kommer fram till att han har uppfyllt löftet. Därför vill jag ge Kent möjlighet att bringa klarhet i detta:
1. Vad menade du i valrörelsen med 187 miljoner mer? Mer än vad? Hur kom du fram till den siffran?
2. Vad menar du nu med 151 miljoner mer? Mer än vad?

Tillgängligheten i primärvården är en oerhört viktig fråga och det är också anledningen till att vi har gjort en ordentlig utredning av verksamheten. Tanken med den utredningen har varit att förutsättningslöst granska primärvården och komma med förslag på vilka förändringar som behöver göras för att bättre än idag, givet rådande förutsättningar, kunna erbjuda länsinvånarna vård efter behov med en bra tillgänglighet.

Nu är utredningen ute på remiss. Vi ska föra ordentliga diskussioner om de förslag och idéer som förs fram i den. Syftet är att hitta lösningar på primärvårdens problem, att förbättra tillgängligheten utan att det tar resurser från andra grupper, utan att det skapar större sociala hälsoskillnader i befolkningen.

Det är ett helt annat angreppssätt än i till exempel Stockholm, där privatiseringarna har forcerats igenom med en rasande fart, utan att den moderata landstingsledningen har visat något som helst intresse för de sociala konsekvenserna. Alla synpunkter från remissinstanser, från socialstyrelsen och från verksamheterna, har ignorerats fullständigt.

I en undersökning Svenska Dagbladet gjorde av privatiseringarnas socioekonomiska konsekvenser svarar Filippa Reinfeldt lite snorkigt att

”Vi tittar inte på medelinkomster, vi tittar på vårdbehov”

Och så framstår överhuvudtaget den moderata vårdpolitiken. Fullständigt ointresserad av hälsans sociala dimensioner.

Min förhoppning är att den diskussion vi för om primärvården här i Örebro ska vara mer seriös, mer konstruktiv och mer fokuserad på medborgarnas faktiska vårdbehov än vad den så kallade Stockholmsmodellen visat prov på.

Annonser

%d bloggare gillar detta: