Regeringens jämställdhetsbluff

Nu bekräftar tidningen Riksdag och Departement att regeringens så kallade jämställdhetssatsning är en flopp. Av 400 avsatta miljoner har 48 använts under 2007. I december avsattes ytterligare 100 miljoner till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, för jämställdhetsintegreringsprojekt. Dessa pengar kommer inte att börja användas förrän hösten 2008. Först ska SKL rigga en organisation och formulera genomtänkta ansökningskriterier.

Nyamko Sabuni slår ifrån sig kritiken: ”Att använda medel innan insatserna kunde bedömas ha hög kvalitet skulle närmast ha varit oansvarigt av regeringen”, säger hon till tidningen Riksdag och Departement.

48 miljoner av 400. Av resultatet är det lätt att tro att det saknas goda idéer och lovande upplägg, men så är inte fallet. Det finns massor av angelägna områden som skulle behöva extra stimulans. Vi var till exempel flera organisationer i Örebro län (ABF, Röda Korset, Örebro läns landsting bl a) som ansökte om pengar under förra året utan att få någon tilldelning.

Jämställdhetsministern saknar uppenbarligen engagemang i frågan. Vad har Sabuni gjort för att stimulera nya projekt? Hur tänkte regeringen när den utlovade en så stor satsning?

400 miljoner är mycket pengar. Fanns det någon plan eller beräkning på hur dessa skulle användas? Skulle de användas?

Man kan också undra vilken kvalitet regeringen själv har i sin egen så kallade jämställdhetspolitik? Jag menar, hur ska man kunna bedriva ett verkningsfullt jämställdhetsarbete när man hela tiden förnekar existensen av en könsmaktsordning? När man blundar för att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på hur samhällsstrukturen ser ut? När man samarbetar med ett parti som systematiskt och målmedvetet försöker driva tillbaks kvinnorna till hemmet? När arbetsmarknadspolitik, ekonomisk politik och familjepolitik samfällt driver på skillnaderna mellan kvinnor och män och gör samhället mer ojämställt?

Att symboliskt avsätta 400 miljoner till jämställdhet är en sak. Beslutet inbringade en hel del applåder från initierade grupper när det basunerades ut i pressen. Nu ser vi resultatet. En flopp. Ett svek. Tomma ord. Frånvaro av engagemang.

Vi har en regering som avsätter pengar, men som inte vet hur de ska användas.

På jämställdhetsområdet har regeringen ingenting att komma med.


%d bloggare gillar detta: