Nu ska vårdvalsmodellerna tvingas igenom i alla landsting

Idag erbjuder Dagens Medicin tråkig läsning. I och för sig är det ingen nyhet att regeringen har tillsatt en utredning med uppgift att föreslå fri etableringsrätt i vården. Utfallet blir ju inte särskilt förvånande när förslagen ligger med redan i uppdraget.

Det tråkiga är att utredaren Toivo Heinsoo kommer att föreslå att de landsting som idag inte har infört vårdvalsmodeller ska tvingas göra det. De vårdföretag som vill etablera sig inom primärvården och som uppfyller de krav som gäller för landstingets egna vårdcentraler ska kunna etablera sig och få betalt via landstingsskatten. Landstingen ska alltså tvingas att köpa privat vård på säljarens initiativ.

Jag var på ett seminarium för några veckor sedan och fick förmånen att lyssna på Toivo Heinsoo. Det är i allt väsentligt en vettig person, men som i just detta utredningsuppdrag har ett väldigt begränsat handlingsutrymme. Hur kul är det att som utredare anpassa utredningen så att den kommer fram till just de svar som beställaren har formulerat på förhand?

Och varför ska regeringen överhuvudtaget tillsätta en utredning när den redan har bestämt sig för vad utredningen ska komma fram till?

Hursomhelst, jag frågade Toivo vad utredningen menade med ”fri etableringsrätt”. Har vi inte det redan?

Han var helt med på noterna och höll med om att det var en missvisande benämning. Det handlar inte om rätten att etablera sig, utan om rätten att få en garanterad betalning för det man vill sälja. Vem som helst som har läkarlegitimation får öppna en egen praktik redan idag. Så har det varit länge, för att inte säga alltid. Ingen hindrar läkare från att öppna eget.

Vad förslaget handlar om är privata vårdutförares rätt till garanterad inkomst från landstinget.

I det privata näringslivet kan man jämföra detta med att bli underleverantör till ICA, IKEA, Ericsson eller något annat stort företag. Det är som att vinna högsta vinsten. Skillnaden är att privata företag väljer sina underleverantörer medan det ska bli tvärtom för landstingen. I borgarnas vårdsystem är det underleverantörerna som väljer vilket landsting de vill ha som kund.

Det är ungefär som att komma in i en klädbutik och tvingas köpa ett par byxor som man inte vill ha. ”Du ska köpa den här skjortan”, typ. Den som vill starta ett vårdbolag ska alltså få garanterad tillgång till medborgarnas skattemedel.

Högsta vinsten för alla som vill driva privat vård, således.

Förslaget är häpnadsväckande generöst mot privata vårdföretagare. Därför är det inte så konstigt att det är bland dessa intressen som den borgerliga regeringen har sina främsta anhängare.

I en broschyr från Praktikertjänst skiner leendena ikapp bland de avporträtterade vårdföretagarna. Tillförsikten går inte att ta miste på. Målet är att den privatdrivna vården ska öka från 10 till 50 procent. Utredningen om fri utkvitteringsrätt är ett rent beställningsjobb som den borgerliga regeringen nu verkställer.

Borgarna använder alltså sin politiska makt för att gynna privata vinstintressen i vårdbranschen. Den offentligfinansierade vårdens främsta uppgift är nu att garantera inkomster och marknadsandelar åt ett växande antal privata vårdföretag. Fokus har förflyttats från att garantera medborgarna vård efter behov till att garantera vårdföretagare avkastning på sina investeringar.

Annonser

%d bloggare gillar detta: