Familjen som organisation

Måndag förmiddag, föreläsning på universitetet i ämnet ”arbets- och organisationssociologi”. Vi kom in på frågan om familjen är en organisation eller inte. Mitt intryck var att det bland studenterna fanns något slags motstånd mot tanken att familjen skulle kunna vara en organisation. Den främsta invändningen hade att göra med medlemskapet. Familj är ju något man föds in i. Till en organisation ansöker man om medlemskap Man kan gå in eller ur efter behag. Det går inte i en familj.

Stämmer detta?

Okej, 72% av alla barn bor med bägge sina biologiska föräldrar. Men den återstående fjärdedelen består av familjer där ena partnern, företrädesvis fadern, har ersatts av en annan person. Det finns med andra ord en ganska stor andel barnfamiljer som avviker från föreställningen att familjer hålls samman enbart av biologiska band. Inträdet sker inte enbart via födsel, utan kan till exempel även ske genom att ingå partnerskap eller genom adoption. Både partnerskap och adoption är exempel där medlemskapet i familjeorganisationen tecknas genom avtal, inte genom biologiska band.

Det biologiska argumentet verkar inte stämma, alltså.

Vad är familj förresten?

Är det en grupp människor som bor ihop? Det som i statistiken kallas ”familjeförhållanden”, alltså. Hushållens sammansättning. I så fall kan man undra om en familj kan bestå av enbart en person? Ganska många människor lever ju ensamma.

En annan fråga som uppstår är om det i så fall är möjligt med familjeband mellan personer som inte bor ihop. Definitionen motsäger ju den möjligheten.

Eller handlar familj om släktskap? Vad är i så fall släkt? Är partnerskap en form av släktskap? I så fall är det faktiskt möjligt att både söka och säga upp medlemskap i familjer.

Överlag skulle jag nog vilja påstå att medlemskapsärenden är ganska vanliga i familjelivet. Ta till exempel fenomenet ”familjens svarta får”, som i praktiken innebär uteslutning ur familjegemenskapen. Ett annat exempel är föräldrar som frånsäger sig sitt föräldraskap. Andra kategorier av föräldrar kan ta på sig föräldraskap till andras barn. Det går att gifta in sig i familjer. Eller skilja sig från dem.

Inom en kategori som kan kallas ”partnerbyte och vänsterprassel” inryms ett helt spektrum av strategier som handlar om att bryta upp eller ombilda etablerade familjekonstellationer. Den sortens praktik visar att den biologiska kärnfamiljen skulle kunna ses som en ursprungsform, men att det finns ett stort utrymme för ombildningar och förändringar över tid.

Inslaget av medlemskap med möjlighet till både inträde och utträde är med andra ord att betrakta som en ganska typisk egenskap hos familjen som socialt fenomen. Det framstår också som om familjen inte är en biologiskt definierad konstant, utan att familjer kan ombildas över tid.

En annan invändning mot att familjen skulle kunna betraktas som en organisation handlar om namn och symboler. Organisationer har ju namn och fungerar inte sällan som varumärken som har en bestämd design. Den egenskapen skulle inte finnas hos familjer.

Gör den inte? Jag kan, utan särskilt lång betänketid, rabbla upp en hel rad med varumärkesliknande familjekonstellationer. Spendrups, Wallenberg, Rausing, Kamprad, Bernadotte och Kennedy. Familjer som det finns och har funnits många medlemsaspiranter till.

Eller vad sägs om forntidens adelssläkter. Dessa sociala sammanslutningar med egna vapen, familjetraditioner och praktiker kan svårligen kan betraktas som något annat än organisationer.

Extrema exempel, kanske. De flesta familjer har förstås inte lika starka ”varumärken” som dessa nämnda. Men ändock utgör de levande bevis på att familjer som sociala fenomen framträder som organisationer även i detta avseende.

Min slutsats: familjen är en organisation.

Annonser

4 svar to “Familjen som organisation”

 1. ullis Says:

  Intressant inlägg. Dessutom är det många gifta som skapar ett eget efternamn i en slags varumärkes-anda, själv funderar familjen på att byta efternamn till Bastard. *S*

 2. Martin Lind Says:

  Går det verkligen?
  Jag tror det är för likt Baastad.

  ;o)

 3. Lars Flemström Says:

  Skulle fortsätta att aktivt kämpa mot homoäktenskap, om det numera inte vore en isolerad profilfråga för kd. Hela paketet eller ingenting, tack! Har blivit för mycket partitaktik, och frågan är ju vilken minoritet som ska motarbetas nästa gång, kd behöver lägga ut dimridåer för att man säljer ut de kristna värdena.

 4. Ernst Trygger Says:

  Vad är familj förresten?

  Jag skulle fortfarande vilja påstå (som jag gjorde på lektionen) att familjen är en naturlig gemenskap som skiljer sig från en organisation eftersom man oftast föds in i den, är dock inte ett måste. Att individen är utbytbar sägs vara ett tecken på en organisation, säg mig; i en ”frisk” familj är individerna där utbytbara? Övergripande mål, finns det alltid inom en familj? Att bli älskad utan krav på motprestation finns både i den typiska kärnfamiljen och i andra sorters familjekonsultationer. Det finner du inte i en organisation eller hur Martin?

  ”beroende på var man står ser man olika saker”

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: