Rasistisk mängdlära

Problemet med sverigedemokraternas främlingsfientliga och rasistiska ideologi skulle kunna åskådliggöras med lite enkel mängdlära.

Ett återkommande påstående från detta håll går ju ut på att invandringen kostar en massa pengar och att minskad invandring är det självklara sättet att lösa sociala problem.

Sett ur ett mängdläreperspektiv blir kopplingen problematisk. Vill man ringa in ett problem så gäller det ju att ringen fångar problemet, hela problemet och ingenting annat än problemet. Men eftersom sd hela tiden drar ringen runt invandrarna så uppstår två stora bekymmer.

1. Man ringar inte in hela problemet.
2. Man ringar in mycket mer än själva problemet.

Ta brottsligheten till exempel. Sd hävdar att brottsligheten är större bland invandrare och att det skulle vara ett skäl till att stoppa invandringen och organisera någon slags återflyttning. Men hur stor andel av gruppen invandrare är det egentligen som är brottslingar? Och om det är brottsligheten som är problemet – är det i så fall bland invandrarna som brottsligheten är högst?

Jämför man gruppen ”personer födda utomlands” med gruppen ”män” så visar det sig att utlandsfödda har en så kallad överrisk på 2,5 i relation till svenskfödda medan män har en överrisk på 3,5 jämfört med kvinnor. I det perspektivet är det mer rationellt att utvisa alla män. Det skulle ge en bättre effekt. Och när det gäller gruppen sverigedemokrater så är andelen personer dömda för brott ännu högre. Att utvisa alla sverigedemokrater skulle vara mer träffsäkert än att utvisa alla invandrare.

Men oavsett vilken av dessa grupper man väljer så är det väldigt många individer som blir oskyldigt utvisade. Ungefär 90 procent av alla invandrare har aldrig misstänkts för något brott. Motsvarande siffra för svenskar är 95 procent. Skillnaden är med andra ord väldigt liten. Och de allra flesta har alltså inte blivit delgivna misstanke för brott överhuvudtaget. Den som vill utvisa alla invandrare som ett sätt att stoppa brottsligheten begår både felet att inte ringa in hela problemet (de flesta brotten begås av svenskar) och felet att ringa in mer än problemet (nio av tio invandrare har inte ens blivit misstänkta för brott).

Om utvisningar ska vara ett sätt att ”lösa” brottsligheten – då är det väl brottslingarna som ska utvisas och inga andra. I så fall blir överensstämmelsen total. Men det är klart, då finns ju risken att det åker med en och annan sverigedemokrat. Och med tanke på att de flesta av våra dömda brottslingar är svenskar så kan man undra vad invandrare och integrationspolitik har med den här frågan att göra överhuvudtaget.

Ett annat problem som uppstår är frågan vart man ska skicka alla. Till Madagaskar, kanske? Eller varför inte sätta dem i arbetsläger på obestämd tid. Eller om någon har en idé om en slutgiltig lösning? Det här resonemanget börjar kännas bekant Var har jag hört det förut?

Fast å andra sidan kanske det inte var själva brottsligheten som var problemet…

Annonser

8 svar to “Rasistisk mängdlära”

 1. Lars Flemström Says:

  På nytt tar jag mig friheten att kidnappa Martins blogg för egna syften. I kommentarerna till Martins tal till SSU skrev jag om två (egentligen tre) ting: 1) Hur man driver opinionsbildning för att vinna stöd för sina idéer, där sd valt att tycka synd om sig själva och visa sin oförmåga att lösa landets problem, 2) självklaraheten att ett parti som vill framstå som demokratiskt måste företrädas av personer med en demokratisk grundsyn, som tolkar partiets officiella dokument på ett demokratiskt och rättssäkert sätt, 3) att de andra partierna har målat in sig i ett hörn, vilket trots allt kan ge sd ett spelrum.

  Jag har inte lämnat sd. Jag har blivit utesluten i strid med partiets stadgar genom ett kuppartat agerande av Kronlid. Jag har aldrig någonsin mött ett så vitglödgat hat, som David Kronlid piskat upp, bland sina anhängare inom sdu. Vad har gjort Kronlid så hatisk – han är ju uppväxt i främmande land, där fadern varit missionär – bland först katoliker och sedan muslimer. Ville de inte bli omvända? Missionär Kronlid riskerar, enligt sonen David, att gripas av polisen i det muslimska landet, anti-islamsk propaganda. Ska man inte ta seden dit man kommer, eller gäller det bara muslimer i Sverige?

  Enligt sd:s stadgar ska den som föreslås utesluten beredas tillfälle att yttra sig. Eftersom jag låg på sjukhus fick jag inte handlingarna i ärendet. Jag skickade ett rekommenderat brev, där jag bl a begärde att få handlingarna. Sd underlät att lösa ut brevet. Jag ringde – det visade sig vara samma dag som mitt yttrande skulle vara inne, och bad att få det mejlat. Partisekreterare Björn söder sickade då handlingarna med B-post. Jag är alltså inte stadgeenligt utesluten ur sd.

  Under hösten 2006 kallade Kronlid bl a mig till ett distriktsstyrelsemöte, trots att ingen av oss då var ledamöter av styrelsen, i syfte att ersätta ”passiva” styrelseledamöter med oss två. Vid samma tid gav distriktsledningen Kronlid, som då var påtänkt som landstingsråd att underrätta mig om att jag skulle bli politisk sekreterare i landstinget. Han gjorde detta, och introducerade mig även i landstinget. När jag redan tillträtt anställningen försökte Kronlid ändra anställningsformen. Nog om detta, men det visar hans åsikter om arbetsrätt.

  I dagens NA går sdu-ordföranden Robert Boström till angrepp mot den svenska arbetsrätten (konflikträtten). Vad 21-årige Boström verkar ha missat är olika regler finns i olika länder, och att den svenska modellen är inte den sämsta. I stället för att lönebildningen sker genom förhandlingar mellan fria parter, förekommer både lagstadgade minimilöner och att kollektivavtal upphöjs till lag, som alltså blir direkt tvingande mot alla arbetsgivare.

  Problemet för sd är naturligtvis hur man ska göra för att vara båda parter till lags. Det finns ett problem med den svenska arbetsrätten, och det är att den passar bäst för stora företag. Man kan då tänka sig ett slags småföretagarskydd, men det får ju inte leda till att anställda i småföretagen får sämre löner och arbetsvillkor. För att konstruera ett sådant småföretagarskydd krävs goda kunskaper i svensk arbetsrätt och hur det fungerar i praktiken. Jag anser mig ha de kunskaperna genom både utbildning och erfarenhet. Men jag är inte enda exemplet på att karriärsugna medelmåttor befriat sd från all kompetens. Det gäller ju även invandringen, där sd inte klarar en debatt…

  Martins artikel idag, ”Rasistisk mängdlära” handlar i hög grad om missionärsbarnets snäva perspektiv, där alla problem ute i världen reduceras till en religions- och moralfråga. Inom samma frikyrkomiljö förklarar man t ex ”småföretagarandan” i Småland med att man blivit frälst i den rätta läran, och med de vid förr-förra sekelskiftet förbättrade kommunikationerna och närheten till den nordtyska marknaden. Omvänd er till rätt tro och moral, och Gud kommer att rikligen belöna er med materiella rikedomar redan i detta livet! Kan det vara så enkelt?

  En av de första frågorna där det hettade till, och där David Kronlid drog både löje och anklagelser om rasim, var just sammanblandningen mellan invandrarna och utländska brottslingar, alltså sådana som kommer till Sverige illegalt enbart i syfte att begå brott. Något ljushuvud har skrivit på sd-blogg, som administeraras av bl a Boström att man kan se på fängelseinternernas hudfärg att merparten av internerna är invandrare! Har de ens försökt få uppehålltstillstånd?

  Därigenom bidrar man inte bara till att sprida fördomar om ”nationalkaraktärer” utan man har dessutom abdikerat från all seriös debatt om den ”papperslösa” invandringen och riskerna med att ha en stor identitetslös befolkning, som lever utanför samhället. De flesta är, som jag redan påpekat, själva offer, men identitetslösheten kan också utnyttjas av personer med kriminella syftet. Om detta måste vi ha en debatt, men den ska vara seriös och inte späckad med rasistiska floskler.

 2. Lars Flemström Says:

  David Kronlid fortsätter rensa ut. Ordförande Daniel Spiik har petats ner till vanlig ledamot, (Gissa vem som blev ny ordförande!) och den tidigare vice ordföranden Jonas Millard har petats ner ett steg. Kronlids vapendragare Robert Boström, 21 år, har befodrats till vice ordf. Boström är även sdu-ordfdörande, och skulle som sådan bara ha en insynsplats i styrelsen.

  Nu kontrollerar de två tillsammans både SD och sdu i Örebro län. David Kronlid hade ju redan innan han invalts i styrelsen lagt beslag på både partitelefonen och postboxen. Kronlid kommer att utkräva den tacksamhetskuld, han anser att Boström har till honom. Frågan är hur länge Boström står ut med Kronlids pajaserier. Trots sin låga ålder är Boström den ende av de två som har åtminstone en tillsymmelse till politisk kompetens. Ska de lyckas undvika konflikter måste de satsa allt på kriminaliteten bland invandrarna.

  Nya till styrelsen är privatläkaren Martin Nordfors och Willi Briede, båda över 70 år. Nordfors är enligt uppgift medlem i Frimurarna, så det skulle väl inte förvåna om Kronlid dyker upp där också, och det sedan (om det som sägs om Frimurarna är sant) blir påtryckningar på moderaterna att liera sig med SD i landstinget.

  David Kronlids största tillgång är pappa Per Kronlid, som släpat med sin son på missionsuppdrag bland katoliker och muslimer, med följd att David blivit som han är. Per Kronlid hade för ett år sedan stora planer på att starta ett nytt parti, som skulle ta sig in i riksdagen med ett totalförbund mot aborter. En halvprocent av väjarna som det nya partier mer realistiskt skulle knipa, skulle räcka till att kasta ut kd ur riksdagen. Eftersom det nu är helt tyst om det nya partiet, kan man ana att något fuffens är på gång mellan de nya partibildarna, kd och SD.

  Uppgifter som partisekreterare Björn Söder, SD, lämnat till en socialdemokrat i Skåne tyder på att kd i Örebro län hjälpt Kronlid att bli av med mig. Motivet är tydligt: Politiska framgångar för mig efter partibytet från kd till SD skulle bli en black om foten för Mammonsdyrkarna i kd. David Kronlid tillhör ju samma högerextrema frikyrkomiljö som ledande kd-are i Örebro län. Och det är ju samfundstillhörigheten som avgör.

  Millard är alltså på väg ut, även om det inte gick så fort som Kronlid hoppats. Anledningen är mina avslöjanden att Millard under förra våren vill få Kronlid utesluten för sin vägran att skriva under årsmötetsprotokollet. Kronlid krävde att uppgiften att han föreslagit sin egen fru till valberedningen skulle tas bort. Millard ändrade sig emellertid efter ett mejl från Björn Söder. Millard var rädd för att själv bli utesluten om han gick vidare.

  Efter ännu ett årsmöte kommer alla från Jansson-tiden att vara utrensade. Jansson är numera kommunfullmäktigeledamot för SD i Göteborg, där han både har visat stor politisk kompetens har stärkt SD:s profil. Detta i kombination med den nuvarande ryggdunkar-partiledningens oförmåga att lyfta partiet gör framtiden något oförutsebar.

  När en av Söders närmaste medarbetare, som jag tidigare träffat hemma hos Kronlid, under höstens kommun konferens i Halmstad anförde aborterna på muslimkvinnor, som argument mot programförmuleringen ”Varje abort är en förlust för samhället”, avfärdades det som ett skämt av den tidigare kompromisslösa abortmotståndaren David Kronlid. Fjäska för makten!

  Problemet för SD är att man inte väljer företrädare som stödjer partiprogrammet. I stället väljer man mer extrema företrädare, som inte vågar säga vad de tycker. Ett annat problem är att moderaterna nu börjat visa den kompetens som SD saknar. När SD under hösten skulle lancera en kampanj i invandringsfrågan var partistyrelsens fullt upptagen med en massa uteslutningar.

  SD har inte ens lyckats definera problemområdena inom den nuvarande invandringspolitiken, alltså hur kriminella ligor tjänar stora pengar på att lura folk till Sverige, där de bl a utnyttjas som slavarbetskraft för att betala av sina skulder till ligorna. Man skiljer inte mellan ligorna, deras offer och vanliga legala invandrare. Alla är lika usla!

  Klart är alltså att moderaterna krymper utrymmet för SD, som nu håller på att göra om samma misstag som Ny demokrati. Något jag varnat för, vilket gjort enfrågepajasen Kronlid tvärilsk. Som bekant sprack Ny demokrati först efter traditionella höger- vänsterlinjer, och upplöstes sedan i full anarki, sedan partiet blivit fråntagen den enda fråga man var någorlunda överens om.

 3. Martin Lind Says:

  Hej Lars!

  Boström lär nog stå ut med ”Kronlids pajaserier” ett tag till, med tanke på att det är från Kronlid han kommer att få sin försörjning. Och med tanke på att de delar rum på landstinget får de alla möjligheter att riktigt rå om varandra.

  /Martin

 4. Robert Boström Says:

  Hej Martin

  Du får jättegärna komma ner till vårt rum och säga hej, jag bits inte.

  Mvh Robert

 5. Martin Says:

  Hej Robert!

  Tack för inbjudan. Jag går ofta förbi där, men det brukar se ganska så igenbommat ut.

  Om tillfälle bjuds säger jag gärna hej.

  mvh

  Martin

 6. Robert Boström Says:

  Hej Martin

  Igenbommat? Snarare det att man vill jobba med stängd dörr ibland 😉 Du är välkommen in onsdag, torsdag, fredag den här veckan. Jag är på plats mellan 09-17 ssamtliga dagar.

  Mvh Robert

 7. Martin Says:

  Hej igen Robert!

  Konferens onsdag och torsdag. Fredag ska jag till Hallsberg på ett öppet hus-evenemang, men inte hela dagen. Får se om jag hinner titta förbi före eller efter Hallsberg.

  Rent socialt kan jag i och för sig tycka det blir lite styltigt att bestämma en tid för att säga hej. Det vanliga är väl att det sker spontant när man råkas.

 8. Martin Nordfors Says:

  Det är fruktansvärt att jag Martin Nordfors skall kunna bli inblandad i Martins blogg. Jag befattar mig inte med sådant bedrägeri. Den äkta Martin Nordfors är läkare och 2 ggr individuell världsmästare i sportskytte. Hälsningar Martin Nordfors

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: