Med lögnen som vapen…

För första gången sedan den här bloggen startades har jag valt att radera bland kommentarerna till ett av mina inlägg. I princip tycker jag att det är fel. En fri debatt är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

Men vad jag lade märke till var att den fria debatten har fler och andra fiender än censuren. Lögnen, förvrängningen, demagogin och hatet är andra minst lika avgörande hot mot det öppna och demokratiska samhället.

Det fria samtalet förutsätter att parterna följer principerna för saklig diskussion. Annars är det inte ett fritt samtal. Om den ena parten väljer att ljuga, förvränga, överdriva och på andra sätt utnyttja dialogen på ett ohederligt sätt så utgör det ett brott mot det fria samtalets principer. Då sätts demokratin ur spel.

I en sådan situation finns det inga sakliga argument i världen som kan räta upp styrkeförhållandet. Det går att vinna med fusk, det vet vi från idrottsvärlden. Samma sak gäller för det demokratiska samtalet. När främlingsfientliga personer utnyttjar det demokratiska samtalet för sina mörka syften bryter de mot principerna om saklighet. De ljuger och förvränger och förklär sina syften i demokratiska ordalag. De vinner anhängare genom att fuska.

Detta är nu ingen ny strategi. Nazisterna satte lögnen i system. I opinionsbildningen genom sofistikerade och heltigenom ohederliga och odemokratiska propagandametoder. I sin politiska kamp genom att inledningsvis utnyttja demokratin för att i förlängningen avskaffa den. I utrikespolitiken genom att iscensätta konflikter som inte fanns. I krigföringen genom att teckna överenskommelser för att sedan bryta mot dem. Lögnen var också en avgörande ingrediens i förintelseprojektet. När nazisterna förespeglade människor att de var på väg till hygienanrättningar underlättades flödet genom förintelsefabrikerna.

I den internationella rätten används lögnens princip med stor framgång i världens diktaturer. Alla stater har undertecknat FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Alla säger sig ställa upp på folkrätten. Ändå vet vi att det förekommer tortyr. Länder som torterar skriver samtidigt under överenskommelser som förbjuder tortyr. Existensen av tortyr förnekas. Principerna för det demokratiska samtalet åsidosätts. Och så talar diktaturen. Med kluven tunga.

I en diktatur är det enkelt att hantera meningsmotståndare och oönskade personer: man sätter dem i fängelse, utvisar dem eller avrättar dem. I ett demokratiskt samhälle är dessa metoder inte möjliga. Ska vi följa de mänskliga rättigheterna kan vi inte fängsla eller utvisa människor godtyckligt. Vi kan inte heller hindra människor från att uttrycka sig eller att engagera sig för en politisk idé.

Men det betyder inte att allt är tillåtet. Våldsbrott är olagliga. Kvinnofridskränkning är olagligt. Barnmisshandel är olagligt. Det är otillåtet att fysiskt kränka människor.

Verbala kränkningar är också förbjudna. Hets mot folkgrupp är olagligt. Diskriminering är olagligt.

Varje demokrati måste ha en demokratisk infrastruktur. I den ingår bland annat åsiktsfrihet, parlamentarism, föreningsfrihet, mötesfrihet och en tradition av det demokratiska samtalet. Men eftersom det finns yttre hot mot demokratin måste det också finnas försvarsmekanismer gentemot dessa hot. Om detta ska vara möjligt kan inte demokratins fiender räkna med att i alla stycken kunna få omfattas av demokratins principer. Yttrandefriheten gäller inte för den som avser kränka en folkgrupp. Rörelsefriheten gäller inte för den som brukar våld mot en annan människa. Friheten har gränser. Gränserna manifesterar sig i lagar som stiftats i demokratiskt valda församlingar. Men för att garantera varje människa ett värdigt liv i frihet så finns också de mänskliga rättigheterna. Det är dessa rättigheter jag försvarar genom att inte låta främlingsfientliga krafter använda min blogg för sina odemokratiska syften och genom att avstå från att fortsätta en debatt där min debattmotståndare på flera olika sätt bryter mot principerna för saklig debatt.

Annonser

%d bloggare gillar detta: