Påven och världen

När det stod klart att Roms statliga universitet La Sapienzia skulle få besök av påven Benedictus XVI den 17 januari i år framfördes en kraftig protest från 67 av universitetets lärare och besöket ställdes in. Bakgrunden var att påven år 1990, med hjälp av ett citat från Paul Feyerabend, skulle ha uttalat sitt stöd för kyrkans dom mot Galileo Galilei och den heliocentriska världsbilden. Ni vet, den som säger att jorden snurrar runt solen.

Kyrkan trodde som bekant inte på denna idé, utan stod för den geocentriska världsbilden som ju säger att jorden står still. ”Världen är fast förankrad, den kan inte flyttas”, som det står i bibeln. En etablerad sanning på 1600-talet.

I Vatikanradion som är ”påvens och kyrkans röst i dialog med världen” framställs lärarnas protester som ett tecken på intolerans och torftighet. Själv vill den katolska kyrkan värna universitetets grundprincip; att vara en ”plats där olika idéer mognar i dialog”. En princip som samma kyrka några hundra år tidigare förvägrade den kunskapssökande Galileo.

Feyerabend är förresten en intressant källa i sammanhanget. Han säger att kyrkans dom mot Galileo var rätt i relation till det historiska sammanhang där den ägde rum. Processen mot Galileo var resonabel och rättfärdig enligt Feyerabend. Mätt mot den tidens standard.

Så långt kan jag föreställa mig att påven hänger med. Men Feyerabend stannar inte där. Han fortsätter.

Den tidens standard är lika god som någon annan tids standard. Det finns inga absoluta sanningskriterier, utan varje sanning måste bedömas utifrån sina premisser och sina förutsättningar. Allt är sant. ”Anything goes”. Så i den meningen hade också Galileo rätt. Utifrån sina premisser.

När resonemanget har kommit så här långt har påven lämnat vagnen. Kristendomen och påven står ju för en absolutistisk ståndpunkt. Den hävdar att det finns en sanning, nämligen den som de själva står för. Alla andra har fel. I det avseendet funkar inte Feyerabend lika bra som källa.

Nu kan hela den här diskussionen kännas lite främmande för den moderna människan, som ju har lämnat både den geocentriska och heliocentriska världsbilden bakom sig. Nu gäller den egocentriska världsbilden: hela världen kretsar kring mig!

Och här får man väl tillstå att det känns något fräschare än för inte alltför länge sedan när allting kretsade kring Britney Spears kala huvud.

Annonser

%d bloggare gillar detta: