Borgarna rider på socialdemokratiska framgångar!

1. På Bali passade miljöministern på att framhäva Sveriges unika förmåga att kombinera stark tillväxt med minskade koldioxidutsläpp. Som sveriges representant tog han förstås på sig hela äran av detta förtjänstfulla arbete. Allianskollegornas nyvakna inställning till den globala uppvärmningen var på behörigt avstånd.

2. ”Stiftelsen Swecare arrangerar i samarbete med Socialdepartementet, Invest in Sweden Agency, Karolinska Institutet, KK-stiftelsen, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish MedTech, Sveriges Kommuner och Landsting, VINNOVA och Vårdalstiftelsen ”Sweden – the Best Health Care System in the World?” på House of Sweden i Washington D.C. 18 – 22 februari 2008, i närvaro av bland andra socialminister Göran Hägglund.”

Så här skriver socialdepartementets representant i inbjudan till denna pressträff:

”- När Socialdepartementet besökte USA under våren 2007 för att studera den amerikanska sjukvården möttes vi ett flertal gånger av förvåning från amerikansk sida, ”det är vi som behöver lära av er, inte tvärtom” tycktes vara den gängse uppfattningen. USA ser Sverige som ett land i framkant på hälso- och sjukvårdsområdet som man kan lära av.”

Att Sverige är ett föredöme även på hälso- och sjukvårdsområdet beror på att vi har varit försiktiga med privatiseringar, att vi har en offentligt finansierad sjukvård som fördelas efter behov och att vi tar ett samordnat ansvar för sjukvården och ser den som ett allmänintresse.

Även på detta område kan den ansvariga ministern känna stolthet för de svenska framgångarna. Sug åt dig, Hägglund, men glöm inte vilka principer som ligger till grund för framgångarna.

Annonser

%d bloggare gillar detta: