Om mäns våld mot kvinnor

Jag har varit på ett seminarium i Bryssel om mäns våld mot kvinnor. Mycket intressant och mycket inspirerande.

Nu är jag ytterligare stärkt i övertygelsen att orsakerna till mäns våld mot kvinnor står att finna i de ideologier som a) delar upp allting i manligt-kvinnligt b) definierar det kvinnliga som underordnat i relation till det manliga.

Mäns våld mot kvinnor initieras och legitimeras med sådana ideologier som grund. Vad som utlöser våldet är den av mannen upplevda skillnaden mellan hur kvinnan är och hur kvinnan förväntas vara. Mannen känner sig provocerad och tillgriper våld som ett sätt att återställa kvinnans underordning. Sedan legitimeras våldet med samma ideologi: mannen har rätt att bruka våld eftersom kvinnan är underordnad.

Med en annan övertygelse, som bygger på jämställdhet, blir detta våld omöjligt. Med en människosyn som utgår från alla människors lika värde går det inte att bli provocerad av jämställdhet. Inte heller går det att legitimera rå maktutövning och förnedring utifrån en sådan utgångspunkt.

Därför måste det ingå som en självklar del i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor att vara ute på skolorna och problematisera våra föreställningar om genus.

I det behandlande arbetet gäller det att använda evidensbaserade metoder på de män som dömts för kvinnofridskränkning. Sådan behandling ska inte vara frivillig. Målet måste vara att brottet inte upprepas när mannen avtjänat sitt straff. Det är bara möjligt om mannens föreställningar om genus har förändrats.

Annonser

Ett svar to “Om mäns våld mot kvinnor”

  1. Jacob Says:

    Grattis här också, gubbjävl!

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: