Mer rasism

I senaste numret av Tebladet svarar sverigedemokraten David Kronlid på frågan ”Varför klagar allt fler på vården”. Han skriver:

Bristerna inom vården har många orsaker. En viktig orsak är att politiker tillåtit en enorm invandring utan att tänka på konsekvenserna. Det har blivit ett kraftigt ökat patienttryck på vården, och de icke-västerländska invandrarna har ofta en sämre hälsa än den inhemska befolkningen”.

Några utdrag från relevanta lagtexter.

Regeringsformen (grundlagen alltså):

”15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet. Lag (1976:871).”

” 22 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om…

7. skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung eller på grund av kön (15 och 16 §§)”

Straffrätten:

”Hets mot folkgrupp (BrB 16:8)
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Lag (1988:835).”

Slutsats:
I sitt uttalande uttrycker David Kronlid missaktning för grupp av personer med anspelning på etniskt ursprung. Genom att starkt överdriva ”de icke-västerländska invandrarnas” skuld för bristerna i vården pekar Kronlid ut en viss etnisk grupp som syndabock för en problematik som egentligen har helt andra orsaker. Syftet med ett sådant uttalande är uppenbart: hets mot folkgrupp.

Det finns med andra ord starka skäl att göra en anmälan.

18 svar to “Mer rasism”

 1. Roger Svensson Says:

  Nu känner tydligen desperationen inga gränser bland massinvandringsapologeterna när de negativa konsekvenserna blir allt svårare att dölja. Man vill till och med ha förbud mot yppandet av obehagliga fakta …

 2. Lars Flemström Says:

  Härav kan man ju dra slutsatsen att det inte är ett kraftigt ökat patienttryck på sjukvården om de icke-västerländska invandrarna visar sig ha en bättre hälsa i genomsnitt än den svenska ursprungsbefolkningen. Och så kan det vara eftersom ursprungsbefolkningen torde ha en högre medelålder än än invandrarna, särskilt de från Afrika och Främre Orienten. Här avslöjar ”anti-rasisten” David Kronlid sitt rätta ansikte. Det handlar ytterst om förakt för svaghet och ålderdom, vilket jag minsann själv fått känna på.

  Inder SD:s kommunkonferens i Halmstad, diskuterades flera radikala förslag om att göra livet bättre för ensamma äldre (varav de flesta faktiskt tillhör den svenska ursprungsbefolkningen). Speciellt en av punkterna fick David Kronlid att upprört protestera från talarstolen: ”Ska skattebetalarna betala för detta?”

  Jag kan inte avstå från en reflektion i anslutning till socialdemokraten Göran Johanssons utspel om flyktingsmugglingen. Han har vågat ställa frågan, men har givetvis inte alla svaren. Det får väl utredas på vanligt sätt, granskas av Lagrådet, o s v. GJ sa att det var bättre att frågan ställdes av honom än av någon sverigedemokrat.

  Det beror kanske på vilken sverigedemokrat?

  Jag kan inte alls förstå vitsen med att hoppa på redan hitkomna, legala invandrare. SD framstår ju därigenom inte som ett parti som slår vakt om rättssamhället. Till de en del av de partikamrater, som vill utesluta mig ur partiet, har jag en fråga: Varför vågar in inte framträda öppet som sverigedemokrater?

  Jag har själv nyligen legat på sjukhus. Där fick jag se ett klassamhälle, som jag aldrig trodde skulle bli verklighet i Sverige. Som jag trodde skulle avskaffas i andra länder. Läkarna var nästan alla svenskar. Några enstaka från Fjärran Östern. Sjuksköterskorna var svenskar eller östeuropéer. Undersköterskorna var svenskar eller främre orientaler. Städerskorna var främre orientaler eller afrikaner, de flesta muslimer.

  Patienterna, då? Äldre, ensamma svenskar, som inte fick nåra besök. Samt en muslim, som fick besök av tjocka släkten hela tiden

 3. Martin Says:

  Roger Svensson,

  Jättebra att du argumenterar för fakta i den här frågan. Då kanske du själv kan lägga fram lite av den varan. Vad har den påstådda ”massinvandringen” med det ökade antalet anmälningar till HSAN att göra?

  Och hur stor del av det ökade ”patienttrycket” beror på de utomeuropeiska invandrarnas sämre hälsa? Lite siffror på det, tack.

  Själv vidhåller jag att Kronlids kraftiga överdrifter av de utomeuropeiska invandrarnas skuld i detta handlar om att peka ut dem som syndabockar. Alla problem beror på utomeuropeiska invandrare. Genom att göra sig av med dem gör man sig av med problemen. Hmm… tongångarna känns bekanta på något sätt. Var har jag hört det där förut?

 4. Roger Svensson Says:

  Martin:

  Var kommer HSAN in i bilden??? Om du påstår att Kronlid överdriver så sitter du uppenbarligen på fakta som motsäger hans utsaga så du kan väl bemöta honom med dessa fakta i stället för att börja tramsa om anmälningar …

 5. Martin Says:

  HSAN – det är dit man klagar. Frågan var alltså varför fler klagar på vården.

  Och på den frågan, liksom på alla andra frågor, svarar rasisten att det är de utomeuropeiska invandrarnas fel.

  Arbetslösheten? Invandrarnas fel.
  Kostnaderna för sjukvården? Invandrarnas fel.
  De ökande klyftorna? Invandrarnas fel.
  Kriminaliteten? Invandrarnas fel.
  Stökigt i skolan? Invandrarnas fel.
  Segregationen? Invandrarnas fel.
  Räntan går upp? Invandrarnas fel.
  Jag fick inget jobb! Invandrarnas fel.
  Jag har låga inkomster! Invandrarnas fel.
  Jag känner mig misslyckad! Invandrarnas fel.
  Jag är ensam! Invandrarnas fel.
  Jag känner ingen mening! Invandrarnas fel.

  Allt är invandrarnas fel. Fördomar. Hat. Hets mot folkgrupp.

  Nu var det inte bara Kronlid som svarade på frågan. Alla partier i landstingsfullmäktige fick möjligheten. De flesta var inne på att det är ökade insikter och högre krav som förklarar varför fler anmäler fel som begås i vården. De flesta tyckte också att detta var något bra.

  Kronlid svarade helt annorlunda. För honom var det till synes ökande missnöjet en möjlighet att även i den här frågan ge uttryck för sin rasism och lägga skulden på utomeuropeiska invandrare.

  Jag har roat mig med att läsa Kronlids blogg och förundrats över detta enorma uppdämda hat. Var kommer det ifrån? Vad har de utomeuropeiska invandrarna gjort mot Kronlid? Varför tycker han så illa om dem?

 6. Jean Moulin Says:

  Vill Martin tysta all debatt?

  Den intolerans mot yttrandefriheten som ni sossar uppvisar är skrämmande, och kännedom om den bör spridas.

  Visst finns ett samband mellan en årlig kostnad på minst 30 miljarder, men förmodligen mer – och finansieringsproblemen i vården och invandringen.

  Skulle invandringen var självförsörjande och kostnadsfri?

  Här ett exempel på samband invandring och nedrustning.

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=693062

  I ett mail till min fru förklarade landstingsrådet Birgitta Rydberg att orsaken var att man var tvungen att prioritera psykvård av
  flyktingbarn.

 7. Lars Flemström Says:

  Tror att det har att göra med olika länders religionslagar. När extrema islamister försöker tvångsomvända kristna irakier till islam, så är det ett klart brott mot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Men vi talar då om irakier, landets egen befolkning, och inte om utlänningar som kommit i fotspåren efter de amerikanska soldaterna, under täckmanteln att de är biståndsarbetare. Detta har jag länge velat ha en diskussion om, fördrivning eller tvångsomvändning av Iraks kristna minoritet.

  Att Bush verkar tacka den s k kristna högern för stödet i presidentvalet, genom att ge dem mer eller mindre fria händer i Afganistan och Irak. För dessa protestantiska sekter är den kristna minoriteten i Irak, som tillhör den ursprungliga kristna kyrkan som grundades av Jesu egna lärjungar, inga riktiga kristna. Resultatet av att ”riktiga” kristna bedriver mer eller mindre illegal mission i dessa länder, har alltså blivit att den kristna ursprungsbefolkningen i Irak förföljs och decimeras!

  Med det uttalade syftet att störta omänskliga regimer och införa demokrati, borde USA ha visat respekt för de invaderade ländernas befolkning – både muslimer och kristna – genom att låta dem själva införa full religionsfrihet, alltså väntat med ”biståndsarbetet” tills de gjort det. Europakonventionen om mänskliga rättigheter är en utvidgning av FN-deklarationen. Sålunda har utländska muslimer (t ex turister) mer religionsfrihet i Sverige än utländska kristna har i muslimländerna. Som parti tycker SD att varje folk ska ha rätt att bestämma i sitt eget land, dock ej att förtrycka minoriteter.

  Ett arabland borde alltså ha rätt att självt bestämma om man vill tillåta s k biståndsarbetare att sprida sin kristna tro. Som bekant vill SD bevara Sverige som ett kristet land, visserligen inom ramen för religionsfrihet även för t ex muslimer. Varför ska inte motsvarande rätt gälla för arabländerna, att bevara arabländerna muslimska inom ramen för religionsfrihet för den kristna minoriteten?

  Det är inte alltid roligt för den infödda/kristna minoriteten i svenska förorter med muslimsk majoritet. Det kan upplevas som ett tvång att anpassa sig till en främmande kultur i sitt eget land. Det kan vara värre än så. SD har tagit på sig uppgiften att föra den infödda minoritetens talan i sådana stadsdelar, inget fel i det. Men rejält fel blir det när man, i syfte att göra karriär i partiet, underblåser de etniska konflikterna och sprider rasistiska fördomar. SD:s uppgift som ett icke-rasistiskt parti på demokratisk grund bör ju vara att kanalisera protesten i demokratiska former och sålunda rycka undan mattan för rasister och nazister.

  Häri ligger den ideologiska konflikten mellan SD och ND, där David Kronlid som blev partimedlem efter utbrytningen av ND intar samma ståndpunkt som ND, samtidigt som han satsat på vinnande häst – SD. Huvudlinjer i missionärssonen David Kronlids självbild, som han spridit i partiet, är dels att han genom sina utlandsvistelser har sett skillnader i arbetsmoral och kriminalitet mellan olika folkslag, och dels vilka präktiga föräldrar han har, och vilken form av biståndsarbete de har sysslat med.

  Men hur stämmer det med SD:s ideologi? Har inte arabländerna rätt att bestämma vad utländska ”biståndsarbetare” får göra i landet? Ska man inte följa det lands lagar, som man kommer till? Det är inte SD:s uppgift som politiskt parti att ta ställning för eller mot islam som religion, eller att stödja kristen mission i muslimska länder. Vi kan däremot ta ställning mot vissa yttringar av islam, kriminella handlingar som försvaras med Koran-citat. Men, alltså. Vi måste ta bestämt avstånd från utpekandet av oomvända muslimer, de som inte låtit sig omvändas, som en sämre sorts människor.

  Vi har nu den situationen i Sverige, att vi har en stor muslimsk majoritet, som har rätt att utöva sin religion, men enligt SD bör assimileras socialt och politiskt i det svenska samhället. Med muslimhatet förvärrar vi i stället de religiösa /etniska konflikter som tyvärr finns även i Sverige. Huruvida man stödjer sig på genetiska eller religiösa (oomvända muslimer) argument, när man utpekar hela folkslag som arbetsskygga eller kriminella, är inte avgörande. Det är rasism i bägge fallen.

 8. Lars Flemström Says:

  Jean Moulin
  Visst kan man göra ett bokslut över invandringen, och det är ingen hemlighet vad SD anser i den frågan. Men det är inte landstingspolitik. Landstingen får ersättning från Migrationsverket för flyktingrelaterade kostnader. Visst tas dessa pengar någonstans ifrån. Men återigen. Det är inte landstingspolitik. Frågan var ju om de icke-västerländska invandrarna bidrar till att övriga patienter får sämre vård i just Örebro-landstinget. Räcker inte landstingets intäkter till att ge alla den vård de behöver?

  Normalt bedrivs oppositionspolitik på det sättet, att oppositionen ger majoriteten skulden för brister i verksamheten. Majoriteten i Örebro-landstingen utgörs av en koalition bestående av s+c+v. En stor patientundersökning visar att att en mycket stor del av patienterna är mycket nöjda med den vård de får. Minst nöjd är man med tillgängligheten till vården. Beror det på att pengarna inte räcker, eller på brister i organisationen – något som majoriteten bär ansvaret för?

  Hela oppositionen, inkl jag själv och de sverigedemokrater som jag har talat med är övertygade om att den dåliga tillgängligheten är majoritetens fel. Kronlid lägger skulden på en av honom förmodad högre sjuklighet hos icke-västerländska invandrare. Majoritetspartierna skulle säkert vara glada att bli frikända från skuld, om inte Kronlid gjort invandrarna till syndabockar! Detta för över till frågan: Varför har vi ett flerpartisystem och en opposition? Naturligtvis för att leta efter brister och kritisera. Följden av oppositionspolitiken bör alltså bli antingen ett majoritetsskifte eller att majoriteten rättar till bristerna och får förnya förtroende av väljarna.

 9. Jean Moulin Says:

  Jag kan inte se att Kronlid gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. Ev. faktafel, men Martins lagtolkning är orimlig och uttrycker en skrämmande intolerans.

  Det enda han uppnår är att göra vanliga hederliga medborgare rädda för att ha en åsikt gällande sambandet invandringens kostnader och försämringar inom vården. T ex åldringsvården.

  Om man som Martin anser att sådana samband inte får diskuteras, så är man inte någon vidare demokrat. För att uttrycka det milt.

  Dock bör lagen om hets mot folkgrupp slopas. Just för att man skulle kunna tolka den som Martin, fast JK och våra domstolar inte gör det.

  Syftet med lagen är antagligen att skrämma vanliga människor, som är rädda för trakasserier.

  Redan har vi en rädsla för att förlora jobb på grund av att en make eller maka hyser fel åsikt.

  Den största spridaren av missaktning mot t ex muslimer är vanliga massmedia, som förmedlar för muslimer negativ publicitet.

  Vill ni att pressfriheten också skall inskränkas med hänvisning till hets mot folkgrupp?

  Skall tidningar få återge domskäl i fall som rör hets mot folkgrupp, t ex mail som lett till domar? Eller skall bevisningen hemlighållas för att inte
  allmänheten skall smittas av innehållet?

 10. Martin Says:

  Jag är inte mot debatt och yttrandefrihet. Hur skulle jag kunna vara det när jag huserar en debatt om just detta på min egen blogg – helt utan att censurera den?

  Men jag är emot rasism och hets mot folkgrupp. Kronlids uttalande lutar åt det hållet, enligt min bedömning. Dock är det inte jag som gör bedömningen, utan rättsväsendet. Därför vore det intressant att låta Kronlids formuleringar bli föremål för rättslig prövning.

  Om vi nu har en lag som förbjuder hets mot folkgrupp så är det väl bra om vi tillämpar den. Tycker Jean Moulin att det är en dålig lag så får han vända sig till den lagstiftande makten.

  Själv tycker jag att människor ska kunna känna sig trygga och slippa bli skuldbelagda enbart genom att en intolerant rasist förser dem med en viss etikett. Sådana kategoriseringar hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.

 11. Jean Moulin Says:

  Bäste Martin,

  till skillnad från notoriske Jinge, så skall du ha en eloge för att du på din blogg tillåter sådana ”hetsare” som jag att skriva ocensurerat.

  Men eftersom du inte tycks helt renons på självkritik, så kanske du kan påverkas!?Vem vet?

  Jag har ändrat åsikt ganska radikalt de senaste tio åren – fast inom ett högerparadigm.

  Gått från nyliberal invandringsliberalism och pro-amerikansk pro-interventionism till nyliberal isolationism à la Ron Paul och invandringsrestriktionism.

  Jag är alltså inte hudfärgsrasist, bara skrämd av hur illa det mångkulturella projektet utfallit. Är inte du?

  Säga vad man vill om Sd, men de utgör – sina många brister till trots – ett slags motvärn till den konformism som både vänstern, mitten och högern representerar.

  Jag är övertygad om att om man presenterar saken på mitt sätt, som jag gör här, så håller du nog med? Eller hur?

  Så ta de mer varligt med din lust att bekämpa vad du – rätt eller fel – tror handlar om ”rasism” och ”främlingsfientlighet”.

  Värna demokratin i första hand. Svensk demokrati är internationellt sätt unik – okej, amerikansk är bättre, inrikespolitiskt, med avseende på bredd och djup vad gäller olika åsikter som får komma till tals.

  Släpp prestigen. Det får alla göra. Tänk igenom de värden du värnar!

 12. Martin Says:

  På min blogg finns ingen censur. Här vinner det bästa argumentet. Jean Moulin är välkommen att försöka vinna över mig till hans egna åsikter, men i så fall krävs det en större ansträngning än vad han åstadkommit hittills.

  Jag tycker det finns mycket att göra i interaktionsfrågan (det Jean kallar ” mångfaldsprojektet”). Till skillnad från rasister och främlingsfientliga partier vägrar jag lägga skulden på invandrare eller flyktingar. Jag tycker inte heller att lösningen är kulturell konformism. Det verkar som att Jean inte gillar konformism. Då borde han väl vara en varmare anhängare av mångfald. Eller?

  Sd kan betraktas som ett motvärn till konformism i en mening. De bryter av mot de demokratiska grundvärderingar som alla andra partier ställer upp på. Men det innebär inte att sd blir icke-konformister. Snarare ingår de i en annan slags konformism. Värderingsmässigt har de många broderpartier runtom i Europa som samlar sig till en mycket otäck ideologisk gruppering. Att denna konforma samling har det gemensamt att de förespråkar kulturell likriktning skapar en slags dubbel konformism som gör det svårt att förstå på vilket sätt de skulle vara bättre eller mindre konforma än de demokratiska partierna.

  Tyvärr måste jag göra Jean besviken i hans övertygelse att han på något sätt skulle vinna över mig till sina åsikter enbart genom att ge dem en benämning. Nyliberal isolationism – vad är det? Låter som politisk eklekticism i den högre skolan i mina öron. Inte särskilt övertygande, dessvärre.

  Från min sida går demokratin alltid i första hand. Den har ett egenvärde. Det är därför som det känns viktigt att möta och bemöta antidemokratiska krafter. Ideologier och värderingar som ifrågasätter principen om alla människors lika värde, som är beredda att göra avsteg från mänskliga rättigheter och som kategoriserar in människor i grupperingar som förses med en slags kollektiv skuld utgör vår tids främsta hot mot demokratin. Att bemöta främlingsfientliga utspel av den sort som Kronlid ägnar sig åt handlar inte om prestige, utan om att försvara själva fundamentet i det demokratiska samhället.

  Sverigedemokraterna använder en klassisk strategi. Att driva fram odemokratiska och totalitära idéer med demokratins och yttrandefrihetens retorik har prövats förr, och det med katastrofala resultat mätt i mänskligt lidande. Diktaturen skyr inga medel för att nå politiska framgångar. Den klär gärna ut sig i vackra demokratiska tyger i sina försök att nå folkets gunst. Men under ytan gömmer sig mörkermän av den gamla sorten.

 13. Patrik Ohlsson (sd) Says:

  Varför skulle hälsoläget bland hitkommande icke-västerländska invandrare inte vara sämre än bland svenskar? De kommer i princip undantagslöst från länder med sämre sjukvård och utan sociala skyddsnät som ger alla rätt till kvalificerad sjukvård.

  Kronlids frågeställning är högst relevant. Istället för att hugga med rasiststämpeln och försöka kväva debatten med att hötta med irrelevanta lagtexter, borde du Martin istället försöka motbevisa Kronlid i sak.

 14. ghe005 Says:

  Kronlids uttalande i T-bladet är både rasistiska och hets mot folkgrupp. Stämmer väldigt bra med alla andra åsikter som han levererat inte minst på senaste fullmäktige.

 15. Lars Flemström Says:

  Sd:s ideologi säger att invandringspolitiken, de som drivit fram den (riksdagen) är orsak till de problem som följt med invandringen. Alltså inte invandrarna och deras personliga egenskaper. Det har spekulerats i att sd har en hemlig ”agenda” och de officiella dokumenten bara är en fasad. Om partiet stödjer Kronlid, kommer den debatten att ta fart på nytt. Martin uppmärksammade Kronlids rasism, innan någon i partiet tagit bladet från munnen. Martin anklagade bl a Kronlid för en ”nazistisk retorik”. Jag försökte då rädda ansiktet på både Kronlid och partiet genom att skylla på brist på förståelse för det politiska debattspråket. Det är enda gången jag ljugit i politiska sammanhang.

  Jag visste ju redan då att Kronlid under nästan ett halvår hade slirat omkring i de verbala gränstrakterna till rasismen. Kronlid har sedan gång på gång kört med sin rasistiska retorik. Nu har jag utsetts till syndabock för att partiets motståndare utnyttjar detta mot sd. Det finns nu bara en sak partiet kan göra för att leva upp till sina offentliga dokument. Håll en tydlig rågång mot rasismen! De socialdemokrater, som nu kritiserar invandringspoltiken , Göran Johansson i Göteborg, Ilmar Reepalu i Malmö och Leif Haglund i Ystad, har visat att det är möjligt.

  Jag trodde att folkpartiet skulle lancera sig som det demokratiska invandringspolitik-kritiska alternativet, med sådana företrädare som Nyamko Sabunit och Mauricio Rojas, men nu verkar det bli socialdemokraterna, ev s + fp tillsammans.

  Kronlid har inte lärt sig läxan efter Ny demokratis fiasko (upp som en sol, ner som en pannkaka), och han har inte varit intresserad. Det är risken med enfrågepartier, som inte har några andra frågor att falla tillbaka på, när man inte längre är ensam om den enda frågan. Landstingsmandaten i Örebro-distriktet gav sd en underbar chans att profilera sig på de ”mjuka” frågorna och dessutom framstå som mångkompetent. Kronlid har använt landstingsrepresentationen till hoppa på invandrarna (alltså inte kritiserat invandringspolitiken). Ett praktexempel är när han tvärtemot hela den övriga oppositionen ger ”icke-västerländska” invandrare skulden för sossarna största misslyckande inom sjukvårdspolitiken.

  Kkronlid har inte redovisat något faktaunderlag för sina påståenden om den högre sjukligheten bland ”icke-europeiska invandrare”. I varje fall har det inget att göra med vad jag vill kalla strukturfelen i sjukvården. Dessa är ju särskilt påtagliga i Askersunds, en kommun som under flera år har saknat avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Andelen utlandsfödda kommuninvånare är dessutom mindre än hälften jämfört med riksgenomsnittet. Utan de utländska läkarna vid Askersunds vårdcentral skulle krisen ha varit total.

  Kronlids syndabocksjakt har en mycket allvarlig sida. När andra oroar sig för ghettobildningar och etniska konflikter, har han som strategi för karriär inom partiet, att underblåsa dessa motsättningar. Ingen förnekar att vi har problem med kriminella invandrarungdomsgäng, och att sd-politiker misshandlas. Att sd inte kan hålla möten utan massiv polisbevaktning är ett allvarligt hot mot demokratin. Det stör den demokratiska beslutsprocessen i partiet, och kan – speciellt hos unga partimedlemmar – föda en uppgivenhet om demokratin är rätt arbetsform. Detta skapar i sin tur en jordmån för antidemokrater och rasister att slå sig fram.

  Ett invandringskritiskt parti har ett mycket stort ansvar för att inte använda en retorik, som förvärrar de problem som man vill lösa, genom bl a minska invandring. Även om vi har gott om invandrare, som inte borde ha fått uppehållstillstånd (dvs lagen borde ha varit mer restriktiv) så har de nu permanenta uppehållstillstånd eller t o m svenskt medborgarskap. Det finns ingen annan väg, om vi inte vill rasera demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter, att vi infödda och dessa redan hitkomna invandrare, arbetar för en framtid tillsammans.

  Vilket inte motsäger att vi bör stimulera en frivillig ätervandring. Men den ska vara just frivillig. Vad tjänar det då att utse vissa invandrargrupper till syndabockar för alla problem? Det föder ju misstankar om att politiken är att göra det så otrevligt i Sverige för dessa invandrare, så att de sticker ”frivilligt”.

  Våra politiska motståndare tror att vad vi menar med assimilering är trakasserier mot invandrare. I själva verket är det öppet rasistiska partiet ND mot assimering av invandrare. ND anser att de ska (tvångs)repatrieras. SD borde hålla en tydlig rågån mot ND, i stället för att använda en liknande retorik som ND.

 16. Martin Says:

  Kronlids poäng är att bristerna i vården beror på den enorma invandringen av icke-västerländska invandrare. Det är alltså deras fel att vi har brister i vården.

  Lösningen handlar om att förvägra denna utpekade grupp möjligheten till vård. Det är alltså inte behoven som ska styra, utan den kulturella tillhörigheten. Den som inte tillhör den västerländska kulturen har enligt detta resonemang mindre rätt till vård än den som gör det.

  Kronlid ställer inhemsk befolkning mot icke-västerländska invandrare. Den ena gruppen ska ha rätt till vård, den andra gruppen ska inte ha det. Den ena gruppens behov är en självklarhet för välfärdssamhället, den andra gruppens behov ska inte få kosta något.

  Häri ligger rasismen. Det ska vara skillnad på folk och folk. Tillhör man en annan kultur än den svenska har man inte längre rätt till vård. Precis som de tyska nazisternas grumliga teorier om ”volksgenosse”. Den som inte tillhörde den inhemska, tyska befolkningen, skulle inte heller ha några medborgerliga rättigheter.

  Hets mot folkgrupp handlar om att definiera en viss grupp människor och peka ut dem som syndabockar för olika problem i samhället. Kronlid gör detta konsekvent i sina uttalanden.

  När Ohlsson viftar bort lagtexterna och kallar dem irrelevanta visar han upp samma respektlöshet för rättssamhället som nazisterna gjorde på sin tid. Om Kronlid argumenterar för att icke-västerländska invandrare ska ha sämre vård än etniska svenskar eller ingen vård alls – vad är det annat än att låta vissa ”medborgare missgynnas därför att de med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet”? Är det verkligen helt irrelevant att väcka den frågan?

  Sverige har skrivit under och ratificerat konventioner där man förbinder sig att tillförsäkra flyktingar och invandrare rätt till vård. Vi har också lagar som innebär att det är förbjudet att uttrycka missaktning för grupp av personer med anspelning på etniskt ursprung (bland annat). Vad tycker Patrik Ohlsson om dessa lagar och konventioner? Ska vi ta bort dem? Ska vi ha ett samhälle som premierar en viss etnisk grupp på bekostnad av andra etniska grupper? Hur ska vi skilja mellan dessa kategorier? Särskilda stämplar i identitetshandlingarna? Eller räcker det att ha svart hår för att bli diskriminerad? Ska vi ha ett samhälle där människovärdet bestäms genom etniskt ursprung? Eller ska vi ha lagar som tillförsäkrar varje individ vissa grundläggande mänskliga rättigheter? Och i så fall – hur ska vi göra när dessa rättigheter blir kränkta?

  Frågan om hälsoläget i olika etniska grupper är för mig relevant enbart utifrån utgångspunkten att det kan ge ledtrådar om var samhället behöver koncentrera sina vårdinsatser. För Sverigedemokraterna är det precis tvärtom. Genom att definiera vissa etniska grupper som mindre värda argumenterar man för att dra in på vårdresurserna till dem för att istället gynna etniska svenskar. Om inte det är rasism så undrar jag verkligen vad rasism är för något.

 17. Lars Flemström Says:

  Det är självklart att lilla Sverige inte kan ge vård åt hela världens befolkning. Vi kan alltså ha en debatt om ny-invandringen, och särskilt om den illegala invandringen. Men nu handlar det om redan hitkomna invandrare, som redan har fått permanenta uppehållstillstånd. Alla borde inte ha fått uppehållstillstånd, vi borde ha haft en mer restriktiv lag. Men är det något som vi kan ändra på efteråt? Hur? Genom retroaktiv lagstiftning, som gör tidigare legala invandrare illegala? Eller genom olagliga aktiviteter, det som kallas etnisk rensnsing?

  Vad tjänar det till att peka ut grupper av människor som problem, om avsikten inte är att göra något åt ”problemet”? Eller överlåter man åt andra att göra något åt ”problemet”. Det liknar alltför mycket s k bananrepubliker, där politikerna har rena händer, och låter stormtrupper, eller vad man använder för benämning, göra det smutsiga jobbet.

  Jag anklagar inte Kronlid för att ha tänkt i de banorna. Han verkar inte ha tänkt på i stort sett mer än sin egen karriär och att hata alla som han uppfattar som motståndare till den. Problemet är att Kronlid struntar i konsekvenserna. Han tar inte ansvar för sina politiska handlingar. Han är ytterst ansvarslös i en fråga som kräver extrem ansvarskänsla och omdöme, eftersom det handlar om människor.

  Till Patrik har jag en sak att säga. Det är inte fel att älska sitt parti, jag är själv oändligt tacksam för alla underbara ”vanliga” människor jag mött i partiet, men man måste våga se besvärande fakta. Sedan ND bíldat eget, trodde man att problemen i partiet var historia. Men ND tog fel på svenska folket. ND trodde att alla som tröttnat på den förda invandringspolitiken var rasister som skulle rösta på ND. Så länge de trodde det var SD inte intressant för rasisterna. Nu är det ND som inte är intressant för rasisterna, eftersom SD är mer framgångsrikt opinionsmässigt.

 18. Fjonk Says:

  Att säga att invandrare lättare blir sjuka är lite att dra alla över en kamm. Det behöver verkligen inte vara så, det finns anledningar till att man blir sjuk. Att personen inte kommer från Sverige behöver inte vara en anledning. Det tas även upp att sjukvården har försämrats p.g.a. invandrarna. Det behöver inte bero på att vi släpper in dem hit ”utan kontroll”. Om det nu är så att de lättare blir sjukare kan då bero på att de har sämre arbetsklimat, och varför? Jo, fördomsfulla Sverige ger dem inte en chans att få riktiga jobb. Om de inte accepterar de här skitjobben, vad ska de då göra? Inget, och då har de inget här och göra tycker många. En bra och billig Svenska undervisninga borde de få när de kommer hit, då förändras nog en hel del tror jag.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: