Vad är orealistiskt?

I dagens NA kommenteras SSU:s miljöprogram. Ett välkommet initiativ, enligt NA, men kravet på totalförbud mot bensindrivna bilar år 2017 är ”alltför orealistiskt”.

Na:
”Ett sådant krav går naturligtvis inte att genomföra utan enorma kostnader och uppoffringar”

Det är bra att NA kan ge SSU ett erkännande för att fokusera på rätt frågor. Tyvärr verkar tidningen inte ha förstått hela problematiken med den globala uppvärmningen. Nyligen presenterades en expertrapport med övertygande bevis på att utvecklingen redan har gått för långt. Nu är frågan inte längre om medeltemperaturen kommer att öka, utan hur mycket. Vi är redan inne i en drastisk utveckling som kommer att påverka klimatet drastiskt, och som med stor säkerhet kommer att innebära olika typer av katastrofer. Översvämningar av stora landområden, tilltagande väderkatastrofer, stora klimatförändringar med oöverblickbara konsekvenser för den ekologiska balansen. Vad händer till exempel när permafrosten börjar tina på den vidsträckta asiatiska tundran?

Jämte de enorma kostnader och uppoffringar som den globala uppvärmningen kommer att orsaka ter sig frågan om bensindrivna bilar som en liten bagatell i sammanhanget. Hur många människor dör om vi förbjuder bensindrivna bilar?

Nej, när vi talar om stora och viktiga frågor gäller det att kunna sortera mellan viktigt och mindre viktigt, att kunna se vilka åtgärder som är nödvändiga och vilka som är valbara.

Fortsätter miljöpolitiken i dagens takt kommer vi ha en hel del att förklara för våra barn och deras barn i framtiden. Så länge mackarna säljer bensin och bilfirmorna bensindrivna bilar, så länge det är billigare att köra på bensin än att köra miljövänligt och så länge de miljövänliga alternativen är dyrare och svårare att välja så kommer omställningen att gå mycket långsamt.

Det behövs krafttag i miljöpolitiken. Lite mer insikt, tack! Inte bara om problemet, utan också om vilka åtgärder som är nödvändiga.

Annonser

Ett svar to “Vad är orealistiskt?”

  1. Sven Sjönvall Says:

    Visst är målen orealistiska.
    Hur få den rika världen minska sitt transportbehov.
    Vad får det kosta att rädda moder jord, har vi råd med det och eller har vi råd att låta bli ?

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: