Rasism i fullmäktige!

I gårdagens landstingsfullmäktige valde Sverigedemokraternas landstingsråd att avstå från talarstolen – ända tills frågan om vården till asylsökande kom upp för diskussion.

David Kronlid tycker inte att asylsökande ska ha rätt till skattefinansierad vård. Det är bättre i alla andra länder, där den som inte är medborgare själv får betala sin vård. Varför ska Sverige vara det enda landet i världen som erbjuder detta, undrar Kronlid.

I en replik upplyser Gunnel Hedström att åtminstone Storbritannien och Nederländerna erbjuder vård till asylsökande, enligt vad hon själv känner till.

Okej, rättar sig Kronlid. Sverige och två länder till. Men resten av världens 200 stater gör inte detta. Varför ska vi vara något undantag?

Tyvärr så blir man ju helt paff när en främlingsfientlig rasist går upp och gör skillnad mellan folk och folk när det gäller rätten till vård. Alltför sent hann jag kolla upp hur det verkligen förhåller sig. Så här rapporterar programmet Tendens i P1:

”De papperslösa flyktingar som finns i Sverige idag har samma rätt till akutvård som alla andra, med de får själva betala. Sverige är ett av få länder som ger patienten en räkning vid utskrivningen om du saknar personnummer. En okomplicerad förlossning kostar ca 20-30 tusen.”
(Tendens, P1 2007-11-20)

Och så här säger Läkartidningen:

”I en färsk FN-rapport riktas skarp kritik mot Sveriges hantering nationellt av frågan om rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Kritiken gäller bla särbehandlingen i vården av asylsökande och gömda. Rapporten efterlyser vårdprofessionernas engagemang för rättighetsperspektivet.”

Det är med andra ord i princip tvärt om. Sverige bryter mot artikel 12 i FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som faststlår att
”Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa”.

Var och en, alltså. Inte enbart medborgare.

Att vi bryter mot (bland annat) denna konvention får vi alltså kritik för, från FN:s speciella rapportör, professor Paul Hunt.

Kronlid själv har alltså i vanlig ordning totalt misstolkat allting. I hans värld är Sverige det mest generösa landet i världen när det gäller vård till asylsökande. Dessutom ska vi alltså försämra möjligheterna för asylsökande att få vård, för att istället lägga pengarna på svenskarna själva.

Alltså. Alla skattepengar som läggs på något annat än svenskar är felsatsade pengar. Endast svenskar har rätt till god vård. Är man inte svensk har man inte den rätten. Så ser Kronlid på saken. Pengar före liv. Svenska pengar till svenskar.

Inte nog med att han ljuger (eller fabulerar helt okunnigt), han ger dessutom uttryck för ståndpunkter som strider mot de mänskliga rättigheterna.

Till detta kommer ett uttalande i dagens NA som får en att baxna:

”…jag har bott utomlands och inte kunnat undgå att lägga märke till att det finns olika arbetsmoral hos olika folk. Japaner och koreaner arbetar hårdast, sedan kommer vi svenskar och tyskar och sedan kommer de andra.”

Olika arbetsmoral hos olika folk. Var har jag hört det någonstans… Och dessutom en slags gradering. Japaner och koreaner arbetar hårdast. Sedan svenskar och tyskar. Och sedan de berömda ”andra”. Dom som inte ska ha rätt till vård, alltså.

Är detta rasism?

Inte rasistiska uttalanden, men uppenbart uttalade av någon som ligger den rasistiska idétraditionen mycket nära. Läser man den defintion av rasism som ”Sverige mot rasism” ställer sig bakom, och sedan Kronlids pseudoteoretiska betraktelser om arbetsmoral så får i alla fall jag rysningar:

1. människosläktet kan delas in i olika raser, folkgrupper;
2. individens, gruppens eller samhällets ras- eller folkgrupptillhörighet utgör dess ‘väsen’;
3. dessa väsen bestämmer och förklarar skillnader i egenskaper, förmågor, begåvningar, färdigheter o s v mellan olika raser, folkgrupper eller individer;
4. utifrån dessa ‘väsen’ kan man identifiera ‘över-‘ och ‘underlägsna’ folkgrupper, raser, och individer samt rangordna människosläktet från högre till lägre; och
5. att människor därefter kan behandlas därefter med hänvisning till dessa ‘väsen’.

Annonser

4 svar to “Rasism i fullmäktige!”

 1. ghe005 Says:

  intressant att han jämför oss med just tyskar

 2. Lars Flemström Says:

  Nu låter det som om Sverige är ett av de snålaste länderna, vilket motsägs av att så många flyktingar söker sig hit. Ytterst handlar det om regler för avskrivning av vårdkostnader. Vad sedan gäller rabatter till asylsökande så betalas de av Migrationsverket. Ett alternativ vore att höja dagersättningen för både friska och sjuka, vilket skulle bli dyrare. Pengar som flyktingar ev har med sig konfiskeras vid ankomsten för att täcka kostnader för vistelsen här. Sd har en invandringspolitisk talesman och han heter inte David Kronlid. Vad är Kronlid ute efter? Det går inte att minska kostnader för invandringen genom hans agerande i landstinget. De som luras tro det kommer att bli besvikna. De kommer att mista tron på parlamentariskt arbete, och kan då ev fångas upp av extremrörelser.

  Kronlid vill att jag som pol sekr ska ”krorrketurläsa” (rätta stavfel o dyl) hans alster, utan rätt att påverka innehållet. Men sedan ändå göras medansvarig för innehållet. Det är inte åsiktsfrihet.

  Landstingsmandaten gav sd chansen att profilera sig på de mjuka frågorna. Kronlid har från början profilerat sig som en hårding. Han är den värsta katastrofen hittills som drabbat partiet, som därigenom blir ett lätt byte för de politiska motståndarna.

 3. ODENS HUNDAR » Blog Archive » Kronlid kritiseras för rasism Says:

  […] Martin Lind, politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Örebro läns landsting, lät tala om sig i bloggosfären, när han för några dagar sedan tog Lars Flemströms (sd) parti i den interna maktkampen mellan den sistnämnde och landstingsrådet David Kronlid. (sd). Lind menade bland annat att han kunnat observera en hårdare och en mjukare falang inom SD Örebro län. Flemström förtjänade en bättre behandling från partivännerna, menade han. […]

 4. John Johansson Says:

  Kanske borde någon korrekturläst ordet ”krorrketurläsa”

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: