Mänskliga relationer och andra

När jag kommer in i en affär och försäljaren rekommenderar en viss vara, då vet inte jag om han rekommenderar varan därför att han tror att det är den jag mest behöver eller om det är den varan han har ett stort lager av och som han är väldigt angelägen om att få sälja slut på.

Det är det som kännetecknar sociala relationer i ett system som bygger på utbytesrelationer, på relationen mellan försäljare och kund. Och det är en annan typ av relation än en mänsklig relation som bygger på förtroende och genuin välvilja.


%d bloggare gillar detta: