Politiska rörelser

En politisk rörelse som blivit alltmer påtaglig under senare tid är moderaternas förflyttning vänsterut på den politiska skalan. På punkt efter punkt inser man den tidigare förda politikens brister och på punkt efter punkt lyfter man in traditionella socialdemokratiska lösningar.

Marknadshyrorna överges eftersom de skapar otrygghet för hyresgästerna. Privatiseringarna i kommunerna tonas ned. Schlingman uttalar sig i ”Dagens samhälle” och menar att ”vi har betonat huvudmannaskapet för mycket och ägnat oss för lite åt själva innehållet i verksamheten”.

Schlingman, som ju är partikamrat med en Kent Persson, som brukar hävda att socialdemokraterna är motståndare till vinstdrivande vård av ideologiska skäl. Nu erkänner partisekreteraren att det är precis tvärt om.

Samtidigt börjar vissa företrädare för socialdemokratin oroligt anamma folkpartiets skolretorik. Visserligen med förbehållet att vi lägger andra innebörder i begreppen, men samtidigt en bestämd reträtt från det som från borgerligt håll har kommit att kallas ”flumskolan”. Har vi köpt deras retorik? Vilken planhalva spelar vi på nu egentligen? Eller är det sidbyte vi håller på med?

En ny skolpolitik förutsätter nya politiska riktlinjer, fastställda i en ny kongress. Till dess gäller tidigare fastställda riktlinjer. Så även inom skolpolitiken. Känner man sig osäker på vad den socialdemokratiska skolpolitiken går ut på finns alla möjligheter att läsa på.

Inför utformningen av en reviderad socialdemokratisk utbildningspolitik föreslår jag att vi vänder oss till den pedagogiska forskningen snarare än till folkpartiets skolpamfletter.

Annonser

%d bloggare gillar detta: