Grundläggande principer

Idag ska vård ges utifrån följande principer:

1. Människovärdesprincipen
2. Behovs- och solidaritetsprincipen
3. Kostnadseffektivitetsprincipen

Landstingens uppgift är att ge vård med utgångspunkt i alla människors lika värde. Det betyder att personliga egenskaper som kön, klass eller etnicitet inte ska ha någon betydelse för hur bra eller snabb vård en människa får.

Behovsprincipen innebär att den med störst medicinska behov eller som lider mest prioriteras högst. Vilka behov som är störst avgörs vid en medicinsk behovsbedömning, inte utifrån vem som skriker högst eller betalar mest.

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att det måste finnas en rimlig relation mellan kostnader och effekt. Det är inte rimligt att lägga väldigt stora resurser på operationer, behandlingsmetoder eller mediciner som ger mycket liten effekt.

I riktlinjerna står det ingenting om att vård ska ges i enlighet med patientens uttalade önskemål. Inte heller att landstingens uppgift är att se till att det finns så många vinstdrivande vårdbolag som möjligt.

Ibland får man intrycket att moderaterna har missuppfattat landstingens uppgift. I valet mellan företagarens intresse och patientens ställer sig högerpartiet alltid på företagarens sida. Privatiseringen är överordnad allt. Människovärde, behovsprinciper och ekonomi får stå tillbaka för en liten minoritets möjligheter att profitera inom vårdsektorn.

För att legitimera politiken lägger man sig till med en falsk retorik som låter ”valfrihet”, ”våga prova” och ”bort med ideologiska skygglappar”.

Därmed inträffar två katastrofer i samma grepp. De sociala skillnaderna i hälsa ökar och demokratin vulgariseras.

Annonser

%d bloggare gillar detta: