Om det åtminstone kunde få vara en fri marknad…

Borgarna står av tradition för den fria marknadens idé. Men inom allt fler sektorer är det något annat som växer fram. Något som mer liknar ett subventionssystem för vinstdrivande aktörer än ett marknadssystem med fungerande marknadsmekanismer.

Vore det marknaden och marknadsmekanismerna som var det verkliga målet skulle nog borgarna agera annorlunda än nu när målet snarare handlar om att gynna enskilda vårdbolag. Att resultatet mera liknar monopolkapitalism än fri marknad spelar tydligen ingen roll, så länge det är vissa privata vinstintressen som gynnas.

Annonser

%d bloggare gillar detta: