”Vi gör det för att få folk i arbete”

Hur mycket mer av ojämlikhetsskapande beslut kan regeringen ta med motiveringen att det bidrar till att få folk i arbete? Varje förslag verkar ju ha det syftet. Borttagandet av förmögenhetsskatten, försämringarna av sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, karensdagar i a-kassan, och försämrade villkor för deltidsarbetslösa. Till och med helt meningslösa privatiseringsreformer påstås vara till för att få fler människor i arbete.

Sverige håller på att bli ett riktigt klassamhälle. Vi vet att ökade inkomstskillnader leder till större skillnader i hälsa. Med en politik som ensidigt gynnar de rikaste i samhället och som konsekvent försämrar för dem som har det sämst ställt kommer regeringen snart att ha rekord i kontraproduktivitet inom alla områden som andas socialt framåtsyftande.

Vad som gör politiken mest skrämmande är att man hela tiden slår på dem som har det sämst ställt och därmed garderar sig mot häftiga protester. Riktade man udden mot dem som har det bäst ställt vore risken betydligt större för både protester och ekonomiska sanktioner.

Klasspolitiken kan inte bli mer tydlig än så här.

Annonser

%d bloggare gillar detta: