Om ”fritt val av hjälpmedel”

I landstingsfullmäktige idag hade folkpartiets oppositionsråd Jan-Erik Brohede en interpellation apropå regeringens förslag om försöksverksamhet med valfrihet för hjälpmedel. I sitt inlägg försökte Jan-Erik flera gånger få upp mig på banan med argument av typen

”Varför inte testa den här verksamheten och utvärdera den vetenskapligt, nu när regeringen ändå står för kostnaderna? I så fall vet vi ju när försöken är över om det fungerar eller inte. Du, Martin, tycker ju att det är viktigt med vetenskapliga undersökningar. Varför inte prova?”

Jag valde att inte beröra just den här frågan i debatten, men så här i efterhand vill jag ändå ge Jan-Erik ett svar. Frågan var ju riktad direkt till mig. Här är mitt svar:

En vetenskaplig undersökning kännetecknas av att den utgår ifrån en problemställning. I borgarnas förslag om fritt val av hjälpmedel har jag haft svårt att se problemet. Det enda problem som förslaget löser är att hjälpmedelsområdet har för lite inslag av vinstdrivande verksamheter och att det finns för få privata aktörer på hjälpmedelsmarknaden. Men det är ett genuint borgerligt problem som handlar om att verkligheten inte stämmer överens med den ideologiska kartan. Och borgerliga problem befattar jag mig inte med. Som demokratisk socialist vill jag lösa mänsklighetens problem, inte krämarnas.

Vad som i övrigt kännetecknar en vetenskaplig undersökning, och som gör den vetenskaplig, är att den inte sysslar med ideologiska problemställningar.


%d bloggare gillar detta: