Om målet med vården

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” (HSL 2§)

Ändå finns det många, företrädesvis moderater, som verkar tycka att målet handlar om att fler vårdföretag ska kunna tjäna mer pengar genom att kundernas räkningar betalas via skatten. För att detta inte ska bli alltför uppenbart lägger man ut dimridåer i form av en retorik som tycks sätta enskilda individers valfrihet i främsta rummet (vilket i och för sig inte heller har med god hälsa och vård på lika villkor att göra).

När man möter denna retorik finns det två kloka utgångspunkter som kan bidra till att skapa klarhet.

1. Intresset ljuger aldrig.
2. Det finns alltid två skäl. Ett gott skäl och så det verkliga skälet.

Moderaterna försvarar alltjämt de girigas intresse. Det gör de genom att anföra andra skäl än de verkliga. Men när man undersöker förslagen närmare blir det alltför uppenbart vilka som gynnas respektive missgynnas i slutänden.

Annonser

%d bloggare gillar detta: