Nysvensk ordlista

Assimilation = individuell anpassning till en given norm
Integration = samhällelig anpassning av olika normsystem så att de kan leva sida vid sida
Interaktion = utbyte mellan normsystem

Det är lite märkligt att Sverigedemokraterna förespråkar assimilation, med tanke på vad de tycker om kommunister. Enligt många liberaler är ju kommunismens främsta kännetecken intolerans och likriktning. Assimilationen i SD:s tappning handlar om precis detta. Individuell likriktning till en viss norm (som Sverigedemokraterna själva definierar) och intolerans mot alla avvikelser. Rätten att själv välja kulturell tillhörighet och kulturella uttryck begränsas och alla individuella olikheter utplånas. I den meningen är det ingen skillnad mellan Sverigedemokrater och kommunister. Konstigt att de inte kommer bättre överens.

I en betydelse bejakas olikheter, och det är mellan olika grupper. Dessa grupper ska särskiljas med nationsgränser. En kultur per nation, alltså. Renrasiga arier till Tyskland och judar till Madagaskar, ungefär. Det är vad SD menar med sitt mångfaldsbegrepp. Gärna mångfald mellan länder, men inom länder ska det råda enfald. Den som vill utöva en kultur som inte finns inom ett visst land får snällt förflytta sig till ett annat land där den kulturen är tillåten. Förutsatt att det landet inte bedriver restriktiv invandringspolitik, vill säga. I så fall är det bara att assimilera sig till den rådande kulturen i det land man för tillfället befinner sig.

Själv tycker jag det är rimligare att var och en väljer sina egna kulturella uttryck, så länge det inte motverkar FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Mångfald berikar!

Annonser

%d bloggare gillar detta: