Om frihet

Få begrepp är så missbrukade som frihetsbegreppet. Alla politiska rörelser vill ha mer frihet. Det innebär att ordet i sig är tämligen intetsägande. Att vara för frihet säger ingenting om var man står rent politiskt. Tyska folkets frihet att överordna sig alla andra folk är en innebörd. Proletariatets frigörelse från kapitalismen en annan. Individens frihet från statliga regleringar en tredje. Alla politiska inriktningar, även diktatoriska, har använt begreppet frihet som ett slags lockrop till massorna. Och vem vill inte ha mer frihet?

De kommande inläggen är ett försök att diskutera och nyansera frihetsbegreppet. Framförallt är det en kritik av en slarvig och okritisk användning av begreppet. Jag menar att frihet alltför ofta används för rent demagogiska syften, vilka på sikt inte alls gynnar verklig frihet (vad det nu är för någonting).

Annonser

%d bloggare gillar detta: