Frihet i relation till vad?

Om det ska vara någon mening med begreppet måste det ställas i relation till någonting. Den liberala varianten, till exempel, fokuserar i första hand på relationen mellan individen och staten. Enligt den uttolkningen innebär frihet frånvaron av statliga regleringar. Vad man inte tar hänsyn till är det som Marx kallade ”De ekonomiska förhållandenas tysta tvång”, det vill säga den form av ofrihet som betingas av den ekonomiska strukturen och klassamhället. En individ kan således vara fri i relation till staten, men ofri i relation till ett företag, en annan individ eller i relation till sin livssituation och sina levnadsförhållanden. Ett frihetsbegrepp som begränsar sig till relationen mellan stat och individ är därför inte tillräckligt. Att vara fri från statliga regleringar är inte ett tillräckligt villkor för att en individ ska vara fri.

Annonser

%d bloggare gillar detta: