Frihet genom trygghet

Det socialdemokratiska frihetsbegreppet betonar tryggheten som en viktig grund för frihet. Den som är trygg vågar. Med skyddsnät är det fler som vågar prova att gå på lina. I den meningen blir frånvaron av trygghet också en begränsning av friheten. Är riskerna för stora avstår man hellre. Man vet vad man har, men inte vad man får. Otryggheten stänger inne, begränsar, bygger upp rädsla, gör oss försiktiga och skapar misstänksamhet. Trygghet gör att vi vågar prova. Testa nya saker. Växla om. Lita på andra.

Samtidigt gäller det att vara medveten om riskerna. För mycket trygghet kan leda till ansvarslöshet. Den kan bädda in, bedöva och överbeskydda. Tämja. Därmed kan tryggheten också leda till ofrihet.

En tam katt klarar sig inte i vildmarken. Den får trygghet av sina ägare och ges i gengäld frihet att kunna äta och sova när den vill. Men samtidigt blir den beroende. Försvinner ägarna så försvinner livsbetingelserna. Friheten visar sig då vara en falsk frihet, villkorad genom ett beroendeförhållande till någon annan.

Men också i det fria beroendeförhållandet kan det uppstå ofrihet. När katten överutnyttjar sina friheter så att den blir fet och orörlig har friheterna övergått i ofrihet.

Nu är samhället i och för sig något mer och annat än ett katthem. Det går att föreställa sig en övergiven katt, men det är inte lika enkelt med övergivna människor. Även den som är bostadslös har rätt till någon form av försörjning. Vi har våra medborgerliga rättigheter och det har vi bestämt att vi ska ha, i god demokratisk anda. Det kallas civilisation – det att vi inte lämnar äldre och sjuka att dö på gatan. Vi tar hand om varandra, för det är till gagn för alla. Den tryggheten gör oss fria.

Den mänskliga motsvarigheten till kattens beroendeförhållande till sina ägare är inte en tillfällig beroenderelation. Människan är beroende av samhället och samhället skänker henne friheter som hon inte skulle ha tillgång till annars. Men till skillnad från katten har människan möjlighet att påverka samhället. Genom demokratin blir beroenderelationen inte ensidig, utan ömsesidig. Villkoren kan regleras. Vi kan tillsammans komma överens om att det är en mänsklig rättighet att få vara delaktig i ett samhälle, att tillerkännas ett medborgarskap och få del av en uppsättning fri- och rättigheter. Vi kan utforma och reglera beroenderelationen så att den skapar förutsättningar för en berikande och utvecklande frihet.

Katten kan bli övergiven eftersom det inte finns något kattsamhälle. Katten har inga medborgerliga rättigheter. Att vi trots allt har utformat ett djurskydd beror mer på att vi tycker synd om katten än att vi vill tillerkänna den en mänsklig status.


%d bloggare gillar detta: