Frihet från och frihet till

En vanlig uppdelning är den mellan begreppen ”frihet från” och ”frihet till”, där liberalismen brukar förknippas med ”frihet från” och socialismen med ”frihet till”. Den här skillnaden illustreras ganska bra, tycker jag, i de tidigare refererade uppställningarna av medborgerliga rättigheter i olika stater. Bortser man från tillämpningarna, som ju kan skilja sig ganska grovt från formuleringarna, finns det i Sovjetunionens konstitution flera kategorier av friheter som är av ”till”-karaktär. Frihet till arbete, social trygghet, barnomsorg och så vidare. Den amerikanska konstitutionens formuleringar är mer av karaktären att den och den rättigheten inte får hindras (av kongressen). Om den skulle hindras av någon annan är en apart fråga i sammanhanget. Huvudsaken är att staten inte hindrat någon. Frihet från statliga hinder, således. Att frihet från begränsningar i ett specifikt avseende inte behöver innebära total frihet framstår väl som ganska självklart för de flesta. Likaså att sovjetsystemets frihet till arbete och så vidare inte med nödvändighet innebar att dess medborgare var fria i någon egentlig mening. Ett mer nyanserat frihetsbegrepp måste nog innehålla komponenter från bägge dessa kategorier, och framförallt konkretiseras till faktiska sociala situationer.

Annonser

%d bloggare gillar detta: