Flykten från friheten

Vad är det som säger att frihet alltid måste vara något positivt? I sin bok ”Flykten från friheten” ger Erich Fromm en av de bästa förklaringarna jag har sett till varför nazismen kunde vinna så stora framgångar under perioden efter första världskriget. Det handlade inte om en ondskefull komplott som förde ett helt folk bakom ljuset, utan om gruppsykologiska processer som kan förklaras i termer av kollektiva flyktmekanismer. Flykt från frihet. Bakgrunden är, som Fromm formulerar det,

den isolerade individens vanmakt och otrygghet i det moderna samhället, som frigjort sig från alla band som en gång gav livet mening och trygghet. … individen [kan] icke … uthärda denna isolering; i sin isolation är han ytterst hjälplös i förhållande till yttervärlden och hyser därför en djup ängslan för den. Och till följd av isolationen har världens enhet brustit sönder för honom, och han har förlorat varje orientering. Han överfalles därför av tvivel på sig själv, livets mening och slutligen kanske på varje princip som skulle kunna leda honom i hans handlingar. Hjälplöshet och tvivel paralyserar livet, och för att kunna leva söker människan fly från friheten, den negativa friheten. Hon drives därmed in i en ny träldom.” (190-191)

Men detta är alltså en flykt från den negativa frihet som inte förmår bringa mening i tillvaron. Vad det gäller är att skapa förutsättningar för en annan sorts frihet. Fromm igen:

Endast om människan bemästrar samhällslivet och underställer den ekonomiska apparaten den mänskliga lyckan som dess mål, och endast om hon aktivt deltar i den samhälleliga processen, kan hon övervinna de förhållanden som nu driver henne till förtvivlan – sin ensamhet och sin känsla av maktlöshet. Människan lider i våra dagar mindre av fattigdom än av att hon blivit en kugge i ett stort maskineri, en mekaniserad varelse, och av att hennes liv därmed blivit tomt och förlorat sin mening. En seger över auktoritära system av alla slag kommer att bli möjlig endast om demokratin icke slår till reträtt utan tar till offensiven och förverkligar det som föresvävat alla dem som ett mål som under de senaste seklerna kämpat för frihetens sak. Den kommer att besegra nihilismens makter endast om den kan inplanta hos människan en tro som är den starkaste som människan är i stånd till, tron på livet och sanningen, och om detta sker i frihet såsom ett aktivt och spontant förverkligande av det individuella jaget”. (205)

Till detta finns inte så mycket mer att tillägga.

Annonser

3 svar to “Flykten från friheten”

 1. Carolin Says:

  Hej! Jag vet att det här inlägget är några år gammalt, men jag chansar ändå. Jag är på jakt efter boken du skriver om. Om du har den kvar, skulle du kunna tänka dig att sälja den till mig? 🙂
  Tack på förhand!

 2. Martin Says:

  Hej! Kul att du är intresserad av den här boken. Jag ska kolla om jag har den kvar. Annars kan du försöka med kurslitteratur.se.
  /Martin

 3. Ahmed Cherif Says:

  Hej Martin! Jag jobbar med ett gymnasiearbete om Nazismen. Därefter söker jag efter en bra sammanfattning om Flykten från Friheten. Kan du ge mig några tipsar att hitta en länk som jag kan få en bra material. Men kan du ge mig några meningar som är bra för att kunna ge en riktig sammanfattning

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: