Om självständighetsförklaringen

Vad är det för speciellt med självständighetsförklaringen? Detta ”ett av de vackraste politiska dokument som världen skådat”, enligt Ola Ström – vad är det för dokument? Och vad säger det?

Den amerikanska självständighetsförklaringen är riktad mot den dåvarande koloniseringsmakten England och är i mångt och mycket en kritik av det sätt på vilket den dåvarande kungen av Storbritannien på olika sätt hade motverkat de dåvarande amerikanska koloniernas strävan efter självständighet.

Inledningsfraserna betonar att alla människor är skapta som jämlikar, att deras skapare försett dem med en uppsättning naturliga och okränkbara rättigheter, såsom rätten till liv, frihet och strävan efter lycka. För att garantera dessa rättigheter inrättas styrelseskick bland män, vars rättmätiga maktutövning vilar på legitimitet från folket. Närhelst ett styrelseskick blir destruktivt gentemot dessa rättigheter är det folkets rätt att ändra eller störta det och ersätta det med ett annat.

Det är i princip huvudbudskapet. Därefter radar dokumentet upp ett tjugotal exempel på oförrätter som begåtts av den brittiske kungen och som kan ses som ”destruktiva”. Därför, och avslutningsvis, framställs kravet att kolonierna ska erkännas som fria och oberoende stater, att alla bindningar till Storbritannien upplöses och att staterna skall tillerkännas samma rättigheter som andra stater har; att starta krig, teckna fred, bilda allianser eller idka handel.

Detta dokument framhåller Ström som ett av de ”vackraste politiska dokument som världen skådat”. Ett brev till kungen av Storbritannien där de amerikanska kolonierna kräver sin självständighet från britternas kolonialmakt.

Jag kan hålla med om att det är ett viktigt dokument genom att det i sina formuleringar och med sina namnteckningar har blivit en viktig symbol för bildandet av Amerikas förenta stater. Jag kan också tycka att inledningsfraserna är hyggligt bra skrivna. Alla människor är jämlika och har en uppsättning okränkbara rättigheter och den makt som utövas av stater bygger på folkets legitimitet. Om makten missbrukas är det därför folkets rätt att störta makten. Inte helt olikt 70-talsvänsterns slagord ”det är rätt att göra uppror”, för övrigt.

Om det är innehållet i dessa förklaringar som Ström åsyftar när han talar om ”vackert” så måste jag nog ifrågasätta om just dessa formuleringar är de otvetydigt vackraste som finns. För visst har dokumentet en del skavanker; det är ju trots allt skrivet 1776.

Till exempel kan man ifrågasätta om rättigheterna vinner sin legitimitet genom att de är utdelade av gud, som förklaringen gör gällande, eller om de har ett egenvärde i sig. Att göra dem mer generella genom att argumentera för dem och snarare framhålla dem som en konvention skulle göra dokumentet ännu vackrare. Rättigheterna skulle också kunna konkretiseras och utökas så att de kunde tillämpas i praktiken. De partier som är riktade till kungen av Storbritannien känns lite inaktuella och skulle kunna tas bort, liksom de delar som handlar om just de amerikanska koloniernas rätt till självständighet. Här skulle argumentationen kunna lyftas till att handla om allas och envars rätt till självständighet.

Med dessa förändringar kan jag tillstå att dokumentet är det vackraste som finns, men då talar vi inte längre om den amerikanska självständighetsförklaringen, utan om FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Annonser

Ett svar to “Om självständighetsförklaringen”

  1. nils Says:

    hej hej

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: