Varför – en relevant fråga!

Morpheus: You know why we are here.
Merovingian: Hmph… I am a trafficker of information, I know everything I can. The question is, do you know why you are here?
Morpheus: We are looking for the keymaker.
Merovingian: Oh yes, it is true. The Keymaker, of course. But this is not a reason, this is not a `why.’ The Keymaker himself, his very nature, is means, it is not an end, and so, to look for him is to be looking for a means to do… what?
Neo: You know the answer to that question.
Merovingian: But do you? You think you do but you do not. You are here because you were sent here, you were told to come here and you obeyed. [Laughs] It is, of course, the way of all things. You see, there is only one constant, one universal, it is the only real truth: causality. Action. Reaction. Cause and effect.
Morpheus: Everything begins with choice.
Merovingian: No. Wrong. Choice is an illusion, created between those with power, and those without.

… längre fram…

Merovingian: …Our only hope, our only peace is to understand it, to understand the `why.’ `Why’ is what separates us from them, you from me. `Why’ is the only real social power, without it you are powerless. And this is how you come to me, without `why,’ without power. Another link in the chain…

Så sant, i och för sig, även om det i exemplet ovan lades fram av en filmskurk. Frågan är inte ”vad”, utan ”varför”. Vi borde ställa oss den frågan lite oftare. Varför. Den kan leda oss till obehagliga men nyttiga sanningar.

Andra frågor som behöver ställas oftare:
– Vad är frågan?
– Vad är poängen?

Den första frågan handlar om vad en text eller ett utspel försöker svara på. Det finns oerhört intressanta exempel på textanalys vars mål är att komma fram till vilken fråga en text vill svara på. Resultatet av en sådan analys säger en hel del – både om själva texten, men också om textens författare. Överhuvudtaget borde den här typen av analys tillämpas oftare i politiska sammanhang och då framförallt i argumentationsanalyser. Jag gjorde några sådana försök under landstingsfullmäktigedebatten senast och kunde konstatera dels att det fanns många frågor som inte besvarades och dels att det fanns många svar som inte efterfrågades.

Den andra frågan handlar om vad någon vill säga med en text eller ett utspel. ”What´s the point”, så att säga. Det är samtidigt en specificering av ”varför”-frågan. Till exempel kan man fråga varför moderaten Ola Karlsson hela tiden försöker göra en poäng av att folktandvårdens personal i Hallsberg flyttade över till en privat entreprenör. I två fullmäktigesammanträden har han frågat landstingsrådet Mårten Blomquist vad han tror det beror på. Varför gör Ola detta? What’s the point? Vill han kanske att Mårten ska svara ”Jo, därför att det är mycket bättre att jobba i en privat verksamhet, naturligtvis. Och därför borde vi privatisera resten av vården också”, eller vad är poängen egentligen?

Om detta är poängen – varför driver moderaterna hela tiden denna tes? Varför återkommer moderaterna hela tiden till dogmen att så mycket som möjligt ska läggas ut på entreprenad? Är det för att entreprenader alltid är en bra lösning? Eller är det för att fler entreprenader genererar större rikedomar till vårdbolagens ägare? Varför står moderaterna alltid på kapitalägarnas sida? Kan det ha att göra med att kapitalägare tenderar att pumpa in pengar i moderaternas valfond?

Fler varför-frågor!

Annonser

%d bloggare gillar detta: