Kompletteringar

Jag kom på några saker till.

1. Homosexualitet är ett biologiskt faktum.

2. Ett heterosexuellt äktenskap är en social institution som strider mot detta biologiska faktum.

3. Homosexuella parrelationer är inte ett hot mot den mänskliga reproduktionen, så länge det finns andra som reproducerar. För övrigt finns det metoder som gör det möjligt att lösa reproduktionsfrågan även för homosexuella par. Alltså faller det argumentet.

4. Ett tillägg till detta sista. Jag har fått för mig att det för närvarande råder överproduktion av människor. Då kanske homosexuella parrelationer snarare kan betraktas som lösningen på en av vår tids största problem?

5. En av de främsta konflikterna mellan biologi och sociala institutioner handlar om skillnaden mellan hur det är rent biologiskt och hur såna som Alf Svensson och Torbjörn Fälldin vill att det ska vara.

Annonser

%d bloggare gillar detta: