Mer om rationalitet

”En kortare, fullt lastad bil skulle kunna operera mycket snabbare. En förkortning av den bakre sektionen skulle inte påverka viktfördelningen ogynnsamt på så sätt att framaxeln överlastas, eftersom en korrigering av viktfördelningen i själva verket sker automatiskt genom det faktum att lasten i sin strävan mot bakdörren till övervägande del befinner sig där under operationen. Eftersom anslutningsröret snabbt rostar på grund av vätskorna, bör gasen fyllas på uppifrån, inte underifrån. För att underlätta rengörning, bör ett åtta till tolv tum stort hål göras i botten och förses med ett lock som öppnas utifrån. Botten bör ha en svag lutning, och locket bör utrustas med ett litet såll. På detta sätt skulle alla vätskor rinna mot mitten, de tunna vätskorna skulle komma ut även under gång, och tjockare vätskor kunde spolas ut efteråt”

Willy Just, teknisk expert, i en minnesanteckning om gaslastbilarnas tekniska förbättring.

Notera det krassa, teknologiska språket. ”Lastens rörelser” åsyftar människorna som kämpar för att få luft. ”Tjocka och tunna vätskor” är den tekniska termen för människors exkrementprodukter och uppkastningar. Som Bauman skriver:

”Det faktum att lasten bestod av människor som skulle mördas och förlora kontrollen över sina kroppar gjorde inte problemets tekniska utmaning mindre”

Bägge citaten är hämtade från ”Auschwitz och det moderna samhället” av Bauman, utgiven första gången 1989. Sidan 268.

Annonser

%d bloggare gillar detta: