Friendly, not friendship

Jag kom i samspråk med en taxichaufför i Thailand. Han menade att det är svårt att komma Thailändare inpå livet. Visst, de är öppna och vänliga, men det är en slags ytlig vänlighet. Eller som han så träffande uttryckte det: ”Friendly, not friendship”.

Om detta gällde för Thailändare generellt eller mest för Thailändare som jobbar inom turistnäringen hann vi inte komma in på. Men klart är ändå att taxichauffören har ett intresse av att bli så pass bekant med turisten att han får en körning. Inte mer. Turisten har å den andra sidan ingen motsvarande spärr mot att låta relationen gå utöver vad som motiveras av den ekonomiska utbytesrelationen.

Medan den ena partens vänlighet svämmar över ända fram till transaktionsögonblicket präglas den andra partens förhållningssätt av ett inledande avvaktande vilket med tiden övergår i ett tilltagande förtroende. Den senare utvecklingsgången är nog mest naturlig. Men den begränsas av att relationen mellan parterna alltjämt är en ekonomisk relation. Den blev till av ekonomiska skäl och den avslutas så snart de ekonomiska incitamenten försvinner. Taxichauffören har inget intresse av att etablera sociala relationer med människor som inte blir eller kan komma att bli kunder.

Nu hör det till saken att taxichauffören med det träffande uttrycket egentligen hade semester från sitt ordinarie jobb och för närvarande jobbade extra åt hotellet. I den meningen var han inte en ”äkta” chaffis. När vi kom fram och det var dags att betala hände något som jag aldrig varit med om tidigare. Chauffören var nöjd med att ha fått en konversation och ville inte ha betalt för resan.

Annonser

%d bloggare gillar detta: