Existens igen

Bäst i TV just nu är helt klart Existens. I senaste programmet ställs frågan ”Varför skäms inte de kristna”, apropå alla brott mot mänskligheten som begåtts i kristendomens namn genom historien. Vad som är bra är inte enbart grundfrågorna, utan kanske framförallt de uppföljande frågorna. Programledaren Anna Lindman Barsk nöjer sig inte med korta och enkla svar, utan borrar vidare i ämnet på ett för TV väldigt ovanligt men i mina ögon välkommet sätt. Mer sånt!

När det gäller själva programinnehållet tycker jag det är häpnadsväckande att höra kristendomens försvarare hänvisa till det stora tolkningsutrymme som läran erbjuder och att det skulle vara en förklaring till att både folkmord och etniska utrensningar har kunnat genomföras i kristendomens namn. Precis samma förklaringar har förts fram till nazismens och kommunismens försvar utan att accepteras. Och då finns det betydligt fler och grövre uppmaningar till brott mot mänskligeten i kristendomens grundskrifter än i till exempel kommunismens.

Det ska bli intressant att se om det blir någon fortsättning på det här. Förmodligen har kristendomen alltför många anhängare för att någon ska våga ta tag i den här frågan. Och det är klart. Vem vill mucka med en rörelse som har sådana historiska meriter.

Annonser

10 svar to “Existens igen”

 1. Anonymous Says:

  Ok, men utröna vänligen alla brott.

  Hur såg Sverige ut innan kristendomens tidiga missionerande? (inte korståg)

  Innan vi ens hade normer om att älska vår nästa?

  Gamla kastades från stup. Kvinnor våldtogs friskt och människor blev bestulna på ägodelar, hem och barn och mördades.

  Inför andra världskriget gick svenskheten ut med ett rasbiologiskt institut som inspirerade Hitler. Under kriget serverade Sverige till skillnad från Norge, Danmark, Polen osv. järn till Hitler och höll godtroget dennes hand eftersom det var bäst för oss. Efter kriget lekte vi översittare eftersom befolkningen inte fattade att deras ekonomiska välgång jämfört grannländerna, inte minst i öst, gick hand i hand med en massmördares samvete. Det är många som fortfarande inte fattar att ett rent samvete ibland har sitt pris.

  Hur förhåller det sig i för övrigt med människor som har den gemensamma nämnaren att de inte tror att någon Gud existerar?

  I den sekulariserade ideologins ateistiska namn är det nära till hands för kapitalistiska, imperalistiska, och framför allt kommunistiska rensningar. Som har varit ruskigt storskaliga.

  Vad hände förresten med all nyanserad historieforskning gällande kristna kyrkor? Hur var andra kulturer runt omkring Europa back in those thays? Framgick det i Existens att det funnits hot från musliska tvångsomvändare? osv.

  När kommer ett program i svensk television om de bra saker kristendomen inneburit? Utan vilket(ngt som det råder konsensus om) det inte inte blivit varken upplysning, utbildningsväsende, tekniska innovationer osv. här i Europa.

  Katolska kyrkan la en solid grund vad gäller förnuftskritik, tilltro till förnuftet, högskoleväsende, modernt jordbruk, människorättigheter osv.
  Faktum var att katolska kyrkan listas som huvudanledningen till att Europa och inte Kina växte fram som en rationellt s.a.s. stark zon.

  Vidare var det i modern tid t.ex. en katolsk filosof som låg bakom merparten av deklarationen om människorättigheter, en slump? Eller finns det strukturella orsaker? Värderingar i grunden.

  Hur förhåller det sig med alla kristna som gått i döden för att rädda medmänniskor? Under andra världskriget? Och hur förhåller det sig med den smutskastning som idag avslöjats ha bedrivits av kommunistblocket samt äv. delar av etablisemangen i Rwanda mot katolska kyrkan för ren smutskastning och lögn? (något som flera avhoppar från säkerhetstjänsten i KGB respektive politiker i Rwanda nu vittnat om?)
  osv.

  Vilka intressenter i Sverige vill enkelspårigt och svart-vitt hjärntvätta oss svenskar i vad de vill att vi ska anse som korrekt historiasyn (kyrkan är ond, kristna borde skämmas, kristendom, även som sådan är strukturellt ond osv.)??

  Jag går helt med på att brott i kyrkans & ”kristendomens” namn tas upp och granskas. Men att hävda att de kan härledas till det kristna budkspapet är en äcklig lögn. Att vidare aldrig göra program om det positiva kristendomen inneburit är en skam för svensk television.

  Kanske är det så enkelt att kollektivism, när människor inte följer det egna samvetet, i alla dess former kan vara farliga. Och alltså är inte Jesus budskap det onda utan snarare själv fröet för utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter. Utan vilka svt:s redaktion förmodligen i dagsläget inte haft ens möjlighet att bedriva sådana här skräpreportage som Existens (iaf. i dess helhet).

  Idag står katolska kyrkan upp för mänskliga rättigheter och fred som ingen annan instans i världen. Det vill jag passa på att tacka för!

  Även om få svenskar ännu fattat hur insnöade vi är i stora delar av vår ”samhällskritik” och skräck för ”svartrockar” och onyanserade syn på katolska kyrkan (& därmed övriga Europa) som vi ärvt från reformationens skräckfyllda dagar.

  Existens agenda vittnar i för övrigt om att redaktionen har en när & kär relation till marxistisk kommunism och alla dess brott – vars förespråkare det tydligen var och är synd om iom. alla snyfthänvisningar gentemot kristna som ”minsann borde skämmas” men tydligen inte får någon kritik.
  I praktiken är kristna den grupp som tar mest kritik & skit av alla grupper i Sverige.

  I total avsaknad på nyans betraktas jag programmet som antiintellektuellt dravel. Som dessutom hetsar mot kristna iom. sitt ”vi och dem” (dem där kristna). Någon som orkar borde kanske analysera saken, nästan lite av hets mot folkgrupp?

  Tack & hej!

 2. Martin Lind Says:

  Oj, tack för ett ambitiöst inlägg. Några korta reflektioner.

  1. Att det finns andra som också har begått brott mot mänskligheten är ingen ursäkt.
  2. Ingen som begått brott kan kräva att den som ifrågasätter brotten måste utreda andras brott först.
  3. Det finns ingenting som säger att man måste anklaga alla så fort man anklagar någon.
  4. Goda handlingar ursäktar inte dåliga handlingar. En god nazist gör inte nazismen god. Kommunismen kan inte frikopplas från sin historia, även om dagens kommunister tar avstånd ifrån den. Att det finns och har funnits goda kristna är i sig inte ett bevis för att inga brott har begåtts i kristendomens namn.

  För övrigt måste det ses som en demokratisk självklarhet att allt måste kunna granskas och ifrågasättas utan att den som ifrågasätter själv ska behöva bli ifrågasatt. Den här gången ställde Existens en känslig fråga till kristendomen. Nästa gång är det något annat som utsätts för kritisk granskning. Om någon eller något sätter hinder för den här typen av granskningar så är det ett hot mot demokratin. Allt måste kunna utsättas för villkorslöst ifrågasättande. Det finns inga heliga kor!

 3. Anonymous Says:

  Vad du Martin ännu inte tycks ha förstått är att det funnits en tradition av kraftig agenda mot katolska kyrkan i Sverige ända sedan reformationens dagar. I modernare tider övertogs den av kapitalstarka nyliberaler med tillgång till massmedia som använt diverse -ismer (i dagsläget feminism) för att svartmåla allt vad kristendom heter, inte minst katolska kyrkan. Det kristna arvet motsatte sig kommersiell exploatering, översexualiserad ungdomskultur och allt det som är själva stommen för att lansera livsstilar som marknadsstrategi.
  Tom. feminism som ska frigöra kvinnan har i massmadia i det stora hela, för ibland bör även kontentan och utgången av saker och ting bedömmas, använts för att rendera kvinnan till ett sexuellt objekt i mån tidigare saknar motstycke.

  När såg du senast ett reportage om det goda som kristendomen inneburit?

  Tänkte väl det.

  Och nej, orsaken är inte att det inte finns ngt gott, kristendomen har betytt oehört mckt för människors frihet, det är nog endast i Sverige man håller så oehört tyst om det, vi fostras till att enbart tro motsatsen i Sverige.

  Att granska kristendomens historia har jag i sig inget emot. Det är bara det att en granskning borde vara en granskning. Det var ju inte mckt information som presenterades i Existensavsnittet, snarare en massa guilt by association. Vem var förresten inte kristen några hundra år sedan i Europa? Alla var ju det så det ter lite problematisk att tala om kristendomen som en enda stor klump. Likväl talar vi om olika kyrkliga traditioner. En massa andra samtida hot, krig, våldsaktörer osv.

  Inget ursäktar något, däremot förklarar ett och annat saker och ting. Hur kunde kristna vara så blinda att de tillät korståg? Tja, det var en drös maktmänniskor som genomdrev krig som behövde rättfärdigas. Ungefär som idag. Speciellt kristet? Don’t think so, on the contrary.

  Ta Bush krig i Irak. En av de mest rabiata motståndarna till kriget var förra påven. Så var har vi nu kristenheten? Vem representerar i det avseendet den kristna kyrkan? Påven eller Bush? Jag erinrar mig att det från Vatikanen läckte ut att man var rädd för att Bush representerade mycket av en antikrist, hur rimmar det med bilden av att Bush och Vatikanen går hand i hand. En bild som antyds redan i inledningen på existens. Guilt by association, och så gärna en association tusen år tillbaka då det fanns korsfarare..

  Det är också därför vi söker förklaringar till människors felande & övertramp och inte nöjer oss med att konstatera att människorna ifråga gjort något ont / är onda.

  Vidare ter det sig problematiskt det här med mediarapportering. I dagsläget pågår folkmord, förtryck och krig. Samtidigt dristar man tusen år gamla förbrytelser som härstammar från en tid då samhället i sig fortfarande gjort stora moraliska framsteg i flera avseenden jämfört med föregående tider. Det finns trots allt det hemska som då inträffat ändå risk för anakronismer. Speciellt när man från massmedialt håll söker utmåla den kristna läran, eller katolska kyrkan idag, som representativ för det onda, mördare, förtryckande och totalt skiter i balanserande reportage som också åtminstone någon gång ibland lyfter upp kristna aspekter av den kristna historian.

  Ska kanske svenskar utmålas som blodtörstiga hedningar?

  Det är vidare synd att svenskar aldrig ges möjligheten att utforska katolska kyrkans oehört rika idétradition och samlade erfarenheter, äv. av s.a.s. egna misstag. Vi har till skillnad från vad många i vårt land tror mycket att lära.

  Men eftersom vi av massmedia blivit fostrade till att anse att inslag av underlivsperspektiv och HBT rättigheter är det enda som räknas för att något ska vara av värde kommer vi aldrig att öppna våra ögon för resterande Europas samlade skatt.

 4. Martin Lind Says:

  Hej igen!

  Är det möjligen Lars Flemström jag har förärats ett besök av?

 5. Anonymous Says:

  Nej, jag är ingen sverigedemokrat och sympatiserar inte heller med deras program på fundamentala pumnkter. Lite lågt att du själv nu tillämpat guilt by association.

  Jag är fullt medveten om att resonemang om det kristna arvet varit och är en fråga som drivs av många konservativa inklusive sverigedemokraterna. Det brukar bli så och är en farlig utveckling när resterande delar av samhället väljer att hålla tyst i en del frågor.

  Det gör det också alltför lätt för etablisemanget och nu även dig att inte på allvar analysera de här aspekterna av utvecklingen i Sverige de senaste trettio åren.

  Mitt intryck efter tidigare bortrationaliseringar av dessa idéer som jag presenterat är dock att det ändå ligger mckt i dem. Att du precis som många andra väljer att skämta bort det är precis det som politiker inte borde göra. Det är sådant beteende som gett sverigedemokraterna så många röster, vilket är olyckligt.

  Om du är kritisk bemöt. Det förefaller mig fullständigt uppenbart att stora delar av etablisemanget har agendor som medvetet söker utmåla kyrkan som enbart ond och destruktiv. Det är bara att jämföra svensk mediarapportering, nyhetsfiltrering & vinkling med våra grannländer. Ta t.ex. när förra påven dog, cnn och bbc struntade i hela tablån och sände konstant i dagar eftersom det var en världshändelse. Vad gjorde svensk television?

  Journalister med andra insikter får sparken och släpps inte fram, och får ändra mindre möjlighet att göra samhällsreportage. Och då talar vi inte i närheten om sverigedemokrater utan moderata människor, med gedigen utbildning bakom sig.

  Men för all del, bevisa mig gärna fel.

 6. Martin Lind Says:

  Jag ställde bara en nyfiken fråga utifrån en gissning om vem den anonyme skribenten skulle kunna vara och nu har jag fått svar på den.

  Du tar upp väldigt många olika aspekter i dina inlägg och jag kan inte bemöta allting. Det får bli några nya korta kommentarer.

  Jag betraktar inte kristendomen som en stor klump, utan som en enhetsbenämning på ganska många och väldigt olika tillämpningar. Bland alla tillämpningar finns det flera exempel på varianter som med ett påstått stöd i Bibeln har begått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Idag är inte nog inte många kristna som skulle försvara korståg och liknande, men när dessa genomfördes använde man religionen för att legitimera sina övergrepp.

  Jag är osäker på vad du vill visa med din jämförelse mellan Bush och påven. Båda två söker stöd för sina handlingar i religionen. Vem har rätt? Och vem är du att avgöra vem som har rätt? Hur ska man kunna veta vilka delar av Bibeln som är relevanta och vilka tolkningar av Bibeln som är korrekta när det bevisligen genom historien har funnits ett stort antal väldigt olika och mot varandra stridande uttolkningar?

  Om det vore så enkelt att grundidén handlar om att behandla sin nästa som man själv vill bli behandlad, varför inte nöja sig med den principen som utgångspunkt och trycka tillbaks resten i bokhyllan? Det vore väl enklare än att hålla fast vid och försvara en text som är så omfattande och spretig att den kan användas för att legitimera precis vad som helst.

  För övrigt ställer jag mig kritisk till häxjakter och lynchmobbar, men jag välkomnar saklig kritik och granskande frågor. Sedan kan somliga vara mer känsliga för kritik än andra, av olika anledningar. Världen är full av ömma tår. När det gäller de brott mot mänskligheten som genom historien har begåtts i kristendomens namn uppfattar det som en stor öm tå som alltför få har vågat trampa på. Det är min åsikt och ingenting som går att leda i bevis.

 7. Anonymous Says:

  Anledningen till att kristna grupperingar allt mer ter sig som sektiska kan i regel stavas massmedia. Bush är i flera avseenden en indirekt konsekvens av amerikansk mediepolitik med Holywoods produktionsbolag i spetsen. Om man i trettio års tid förlöjligat kristna värden är risken stor att kristna grupperingar gaddar ihop sig och i sin känsla av att vara hotade & hånade av stora delar av etablisemanget allt mer går på yttre gränsmarkeringar för igenkänning av ”de egna leden” snarare än att söka en förjdupad dialog med andra parter. Yttre gränsmarkörer är i nästan alla sammanhang förrädiska.

  George Bush är abortmotståndare och kritisk till stamcellsforskning. Detta är gränsmarkörer, och en lätt väg till att fånga många röster i ett allt mer splittrat USA där kristna söker identifiera de som verkar bry sig om dem.

  Katolska kyrkan är den kyrka som förvaltat den urpsrungliga traditionen inte minst vad gäller tolkningen av Bibelskrifterna, skrifterna tillkom ju efter några hundra år (efter Jesus) av inte minst muntlig tradition i samma kyrkliga gemenskap. I senare skeden som konsekvenser av förtryck, oliktänkande, eller rena egenintressen (som i fallet anglikanske kyrkan) har personer startat upp andra kristna kyrkor.
  Kyrkor som ofta från början varit präglade av fientlig inställning till kyrkan (katolska) iom. de schismer som varit själva deras födelse.

  Inte minst de som vuxit sig starka i USA och tillämpar bokstavlig tolkning av Bibeln med alla dess problem.

  Katolska kyrkan å andra sidan tillämpar inte tolkning a la bokstavtro. Utan behandlar t.ex. stora delar av gamla testamentet med dess också grymma inslag som lärorika vad gäller människans psykologiska natur.

  Förra påven erkände vidare evolutionen, motsatte sig kraftigt Bush planer på krig osv.

  I min mening så ligger finns det stora skillnader mellan frikyrkorna och katolska kyrkan värda att beakta.

  Jag upplever att vi svenskar tvättas i en historiasyn beträffande kristendomen som präglas av ensidighet & egenintressen från diverse grupper. Katolska kyrkan, som ex., la ju t.ex. hela förnuftsgrunden som var vaggan för upplysningsrörelsen, startade upp de första universiteteten och moderniserade jordbruket i Europa. Kort sagt la grunden för Europas framväxt vad gäller rationalitet och vetenskap. Än mer centralt är kanske att den kristna värdegrunden var själva vaggan för utvecklandet av mänskliga rättigheter. I dagsläget har katolska kyrkan förmodligen också världens bäst utformade och filosofiskt genomtänkta sociallära, helt okänd för oss svenskar dock.
  osv.

  I Sverige önskar flera idag mckt maktstarka grupper att omintetgöra vårt kristna arv. Grunden för kritiken är ett annan värdegrund som aldrig diskuteras offentligt.

  Agendan är mer än tydlig. Men eftersom ingen vill diskutera saken offentligt så hamnar frågan istället hos partier som SD som använder argumenteringen för att rättfärdiga förtryck, fördomar och invandrarfientlighet.

  Jag hoppas på mer nyans & kunskap i debatten. Hitintills har den bara skrikt med sin frånvaro och jag ser inte att du bidragit till någon som helst klarhet i dessa frågor.

  Men samhällskritisk granskning får man gärna syssla med. Med fokus på kritisk.

 8. Anonymous Says:

  Tacka anonym för din insiktsfulla analys. Vi har i sverige fri opinionsbildning, fri rösträtt, demokratiska val etc. Men man vill diskvalificera de kristna grupperna från det offentliga Sverige. Som att ta bort rösträtt, rätten att rösta och rätten att vara en röst i samhället. Fy skäms på er!

 9. Anonymous Says:

  Exempel som inte Rapport, DN, SVD eller Existens för den delen tar upp:

  (Källa: http://dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=131709)

  Livets Ord fick utmärkelse av Pakistans regering

  Församlingen Livets Ord har fått motta en tacksamhetsplakett för sina hjälpinsatser i Pakistan i samband med den stora jordbävningen där i oktober 2005. Över 85 000 människor dog i samband med katastrofen. Livets Ord sände ett läkarteam till staden Garhi Habibullah norr om Islamabad.

  Plaketten är en utmärkelse direkt från den pakistanska regeringen och mottogs i det sjukhus, i vilket läkarteamet gjorde sina insatser. Plaketten har nu levererats till Livets Ord i Uppsala. Livets Ords hjälpinsatser i Pakistan innefattade bland annat två läkarteam som hjälpte till på Kunhar Christian Hospital och även med fältinsatser i närliggande områden.
  Under en av församlingens söndagsgudstjänster samlade man också in nära 365 000 kr som användes till att köpa in specialtillverkade tält åt lokalbefolkningen, vars hem blivit förstörda under jordbävningen

  Martin, skulle passa sig att vara lite ödmjuk kanske! Vi kristna vet att hjälpa till så var lite snäll mot oss, en dag kanske du behöver vår hjälp i en naturkatastrof nära dig!

 10. Martin Lind Says:

  Det måste väl ändå ingå i de demokratiska fri- och rättigheterna att även kristendomen ska kunna utsättas för kritisk granskning. Särskilt som företrädare för denna rörelse tycks betrakta den som helig på något sätt. Hur går det ihop?

  I övrigt hänvisar jag till de postulat jag ställde upp inledningsvis.

  Att Livets Ord har gjort goda insatser i Pakistan tycker jag är bra – om det har hjälpt människor. Men det gör inte framgångsteologin mera sann. Nazisterna byggde motorvägar och satte folk i arbete. Amerikanerna ägnade sig åt massbombningar under Vietnamkriget och genomförde en olaglig invasion av Irak. I Sverige genomförde vi tvångssteriliseringar under förra århundradet. Kyrkan har i perioder och i olika sammanhang ömsom stått för förtryck, ömsom för befrielse. Det är inte så enkelt så att en stat, en religion, en ideologi eller ett folk är heltigenom gott eller heltigenom ont. Verkligheten är mer komplex än så.

  Måttstocken bör vara de mänskliga rättigheterna, inte dogmen eller ordet. Det gäller naturligtvis också för journalistiken, som ju även jag anser har stora brister när det gäller saklighet och opartiskhet.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: