Pressetik

Om nyhetsförmedlingen i radio och TV bryter mot publicitetsreglerna om opartiskhet och saklighet har man som medborgare möjlighet att lämna in en anmälan till granskningsnämnden för radio och TV. Det är en bra sak eftersom medborgarnas bild av verkligheten förmedlas via media. En vinklad rapportering utgör ett hot mot själva demokratin.

När det gäller våra tidningar finns inte den här möjligheten. Anmäler man en tidning till Allmänhetens Pressombudsman för opartiskhet, till exempel på grund av att en rubrik saknar täckning i texten och att artikelinnehållet är vinklat, kan man få följande svar:

”PO har till uppgift att pröva anmälningar från enskilda som själva har utpekats (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. Det ingår inte i verksamheten att från en mer allmän utgångspunkt pröva publiceringars saklighet och opartiskhet.

Eftersom Du inte är utpekad i publiceringen, kan Dina klagomål inte medföra någon åtgärd från min sida”

År 2005 fick Nerikes Allehanda 1 753 000 kronor i presstöd. Syftet med detta stöd är att främja en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Presstödet betalas ut från presstödsnämnden, som är en statlig myndighet. Stödet finansieras alltså via skatten.

Som politiker har man den unika möjligheten att kunna jämföra mediarapporteringen med verkliga förhållanden. För landstingets del måste jag tyvärr säga att rapporteringen ofta, och särskilt via somliga journalister, ger en väldigt vinklad och snäv bild av hur det förhåller sig. Den som enbart är hänvisad till Nerikes Allehandas rapportering om landstinget och landstingspolitiken får helt enkelt en vinklad och ofullständig bild av läget.

Detta kan man alltså inte göra något åt. Ingen har till uppgift att granska sakligheten i dagspressen. Det går inte att överklaga någonstans. I det här länet kan man inte heller rösta med fötterna och välja någon annan tidning. Med andra ord finns det inga som helst garantier för att nyheterna man tar del av vid frukostbordet är sakliga och opartiska.

En from förhoppning är att läsarna är så pass källkritiska att de tar nyheterna med en nypa salt. För tänk om alla trodde på allt som stod i tidningen…


%d bloggare gillar detta: