Vad sa hon egentligen?

I TV-programmet Existens intervjuades integrationsminister Nyamko Sabuni apropå hennes motstånd mot religiösa friskolor. Enligt Sabuni finns det en risk att de islamska friskolorna fungerar som rekryteringsbas för terrorister och självmordsbombare. Från intervjun:

– Vilka belägg har du för att det här skulle kunna ske ute på svenska friskolor idag?
– Jag skriver riskerar, jag skriver inte att det sker eller att det kommer att ske, utan att det riskerar att ske.
– Men vilka belägg har du för att det riskerar att ske?
– Ja, därför att fundamentalismen växer i Europa. Jag är inte den som säger det. Vi ser ju bilder på självmordsbombare, vi ser bombningar i Spanien, bombningar i Storbritannien och så vidare. Jag tycker inte att jag måste vänta tills man bevisar att någon har självmordsbombat sig själv och andra och denna någon gick i just denna skola för att kunna säga att det kan vara en rekryteringsbas. Jag anser, som politiker, faktiskt, ha rätt att kunna se lite längre in i framtiden. Vad ser vi för utveckling? Och där säger jag att ja, religiösa skolor är inte lämpliga i en sekulär stat.

I princip delar jag Sabunis uppfattning om religiösa friskolor. Jag tycker också att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell. Det jag reagerar på är skälen och sättet att argumentera. Framför allt sättet att argumentera.

Sabuni anser sig inte behöva några belägg för sina antaganden och ståndpunkter. Det räcker att hon själv, i egenskap av politiker, gör en fri association mellan muslimska friskolor och terrorism för att göra sitt ställningstagande. Integrationsministern ska inte behöva invänta bevis innan hon fäller sin dom. Så låter argumentationen. Skjut först och fråga sedan.

Visst kan man argumentera för att fundamentalism och motsättningar riskerar att öka med införandet av konfessionella friskolor. Ett skolsystem där delar av den obligatoriska skolan drivs av religiösa huvudmän delar tidigt upp barnen i olika åsiktsriktningar och trosföreställningar och rimmar illa med skolans uppgift att ”låta varje individ finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”, som det står i läroplanen. Lite längre fram i planen kan man läsa att ”undervisningen skall vara saklig och allsidig” och att ”barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”. Religiösa friskolor är knappast den rakaste vägen att nå dessa mål. Men från detta är det nog ändå ett ganska stort steg till slutsatsen att religiösa friskolor skapar självmordsbombare och terrorism.

Mångfald i skolan är bra, men den måste återspeglas på varje skola och gälla för varje elev. Ett mångfaldsbegrepp som bara ser mångfalden av skolor riskerar att skapa ett skolsystem där mångfalden enbart omfattar summan av eleverna. Syftet måste vara att varje elev får en mångsidig, saklig och opartisk presentation av olika världsbilder och en reell möjlighet att själv ta ställning till dessa. Även om den religiösa friskolan följer paragraferna i läroplanen så ligger det en inbyggd intressemotsättning i hela konstruktionen med ett skolsystem som tillåter konfessionella friskolor. Skolans fostran pågår inte bara under lektionstid. En skola med religiös prägel fostrar religiösa barn, oavsett hur nedtonad religionen är under lektionstid. Varför skulle Livets Ord vilja driva en skola? Eller en muslimsk förening med kopplingar till Saudiarabien och Wahabismen?

En snabbtitt i skolverkets statistik över brister i Sveriges friskolor uppvisar en del anmärkningsvärda resultat:

– Skolor med konfessionell inriktning har i större utsträckning brister inom området Kunskapsresultat än övriga fristående skolor…
– Skolor med såväl konfessionell som Waldorfpedagogisk inriktning har genomsnittligt fler förbättringsområden än skolor med allmän inriktning.

Det räcker för mig som argument för att vi inte ska ha konfessionella friskolor i Sverige (även om det finns flera goda argument) Man behöver inte generalisera, underblåsa fördomar och påstå saker som man inte har belägg för. Nackdelarna är tydliga ändå.

Annonser

%d bloggare gillar detta: