Moderaterna och läkarsituationen

Samtalstonen i landstingsfullmäktige är för det mesta god, men det finns enstaka ”element” som gör allt för att dra ner stämningen och förpesta luften.

Ett sådant element brukar återkomma till läkarsituationen på en av Karlskogas vårdcentraler. Via svidande sarkasmer upplyses församlingen återkommande om att en av vårdcentralerna för närvarande inte har några läkare alls. Själv har ”elementet” inga som helst recept för att bota situationen, utom den vanliga moderata medicinen att sälja ut och privatisera.

Att denna strategi lett till sämre tillgänglighet när den prövats i vårt eget landsting verkar sarkastikern uppfatta som irrelevant information. Lika irrelevant är förmodligen orsakerna till att situationen kommer att lösas inom kort eftersom nya läkare är på ingående.

Utan att säga för mycket kan man konstatera att ju mer andra landsting privatiserar, desto bättre blir läkarsituationen här i Örebro.

En annan sanning som kan vara värd att omnämna är den som handlar om var läkare kommer ifrån. Moderaterna tror att läkare emanerar ur vårdbolagens kapitalansamlingar. En bättre strategi för fler läkare vore nog att satsa på läkarutbildningen.

Annonser

%d bloggare gillar detta: