Pinochet dog för tidigt

Ingen statsbegravning för Pinochet. Skönt. Annars hade det varit en stor skandal. Synd att han inte hann ställas inför rätta och dömas innan han gick ur tiden. Nu dör Pinochet som ostraffad statsman. Det är i och för sig skandal nog.

En dom hade inte bara gett diktatorn en mer adekvat status. Att göra brotten till föremål för utredning och domstolsutlåtanden hade också varit ett sätt att få till stånd en erkänd dokumentation av de brott som begåtts.

Detta brukar framhållas som Nürnberg-rättegångarnas främsta förtjänst. Jämte den rättsskipning som nazisterna blev föremål för bidrog processerna till en ofantlig mängd historiska bevis över de förbrytelser som begicks under nazismen. Pinochet hade varit värd en motsvarande granskning. Som en tjänst till eftervärlden om inte annat.


%d bloggare gillar detta: