En klok liberal

Karl Popper må ha missuppfattat marxismen, men inom det vetenskapsteoretiska området hade han den del poänger. En sådan poäng ligger i uppdelningen av kunskapen i tre olika kategorier. Eller, som han själv kallar det, tre världar.

Den fysiska världen består av falsifierbara utsagor om verkligheten.
Exempel: ”Det regnar”, ”Bollen är blå” eller ”I rummet fanns 15 personer”.

Den psykiska världen består av icke-falsifierbara värdeomdömen.
Exempel: ”Tavlan är vacker”, ”Gult är fult” eller ”Filmen var bra”.

De objektiva åsikternas värld består av logiskt härledbara och bevisbara påståenden.
Exempel: ”1 + 1 = 2”, ”A = icke-B. Alltså är B = icke-A” eller ”Alla bollar är runda. Här är en boll, alltså är den rund”.

Övningsuppgift 1: Kategorisera följande påståenden enligt Poppers uppdelning:

1. ”Mångfald och valfrihet är bra”
2. ”Demokrati är bra”
3. ”Vinstdrivande vård är dyrare än icke-vinstdrivande vård”
4. ”Givet att ovanstående uppdelning stämmer gäller följande: Att påstå att någon har fel i en falsifierbar utsaga är inte samma sak som att påstå att någon har en felaktig åsikt eftersom den falsifierbara utsagan kan testas mot verkligheten medan åsikten inte är falsifierbar.”

Övningsuppgift 2: Analysera meningsutbytet mellan Kent Persson och Martin Lind utifrån Poppers kategorier. Vad drar du för slutsats?

Annonser

%d bloggare gillar detta: