Tro och vetande om vinklingen av nyhetsrapporteringen

Nu har Sven Georg Ericsson återigen skrivit en artikel som går ut på att LO har för mycket makt och att massmedia domineras av vänsteråsikter. I vanlig ordning är det också Hans Bergström, tidigare redaktör på Allehanda, som utgör den primära källan.

Den här gången presenteras ståndpunkterna i ett annorlunda läge. För inte så länge sedan, den 9:e juni, publicerades i DN (!) en debattartikel av medieprofessor Kent Asp som tog upp just frågan om den vinklade nyhetsrapporteringen. Enligt en stor undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet behandlas regeringen och stödpartierna betydligt mer ogynnsamt av media än den borgerliga alliansen.

All rapportering var vinklad, men mest vinklad var nyhetsrapporteringen i DN. Ett resultat som inte helt ogrundat kan antas bero på att tidningen under åren 2001-2003 var underställd just Hans Bergströms ledarskap. Hur denne Bergström själv medvetet verkade för att göra tidningen mera borgerlig beskriver han själv i sin pamflett ”Alltid vid makten”.

Att i detta läge komma och påstå att journalistiken stryker makten medhårs, utan att ens reflektera över Göteborgsforskarnas resultat, känns inte helt genomtänkt. Men så brukar ju varken Ericsson eller Bergström vara särskilt nyanserade i sina verklighetsbeskrivningar. Ericssons skildringar av LO:s oerhörda makt har vi läst om tidigare. Kännetecknande för dessa är att motpartens maktställning inte problematiseras överhuvudtaget. Antagligen eftersom den inte uppfattas som ett problem.

Bergströms utfall brukar kännas igen på att de är mer högerorienterade än de är sakliga. Jag var själv med på ett seminarium en gång där Bergström medverkade. Annika Hagström var moderator. Seminariet bjöd på en riktig höjdpunkt när Annika Hagström bryter in i Hans Bergströms anförande för att be om ett klarläggande. Frågan gällde ett påstående från Bergström om att över hälften av motionerna till socialdemokratiska partikongressen skulle föreslå införandet av en stopplag. Hagström tyckte det lät mycket och kollade först med Bergström om hon verkligen hade hört rätt. Efter att ha fått det bekräftat fortsatte hon med att tala om hur viktigt det är att ”vi journalister kontrollerar våra källor ordentligt” och att hon därför hade varit i kontakt med partiexpeditionen i frågan om motionerna och frågat hur många det var som föreslog en stopplag. Till partikongressen hade det kommit in ca 1100 motioner. Ca 200 av dessa handlade om skolan. 65 handlade om grund- och gymnasieskolan och av dessa var det ännu en mindre andel som uttryckte oro för att friskolorna leder till ökad segregation. Ingen motion föreslog införandet av en stopplag för friskolor. Ställd inför detta genanta faktum började Hans Bergström skruva på sig, varpå Annika Hagström ställde frågan rakt ut: varifrån har du fått dina uppgifter? Efter kort betänketid svarar Bergström att ”det har jag läst i tidningen”.

När Sven Georg kritiserar LO för att ha för mycket makt eller media för att vara vänstervinklat så är det utifrån en tydlig högerposition. Givet denna position är det självklart att det mesta ser ut att vara till vänster. Vill man ha en mer nyanserad bild av läget är det bättre att förlita sig till mera sakliga källor. Dit hör inte Hans Bergström.

Annonser

%d bloggare gillar detta: