Om främlingsfientlighet

Jag har pratat med en rasist. Eller rasist och rasist… Främlingsfientlig är väl mer vad det handlar om. Han gillade i alla fall inte muslimer. Dom är liksom hotfulla på något sätt. Och dom blir fler och fler. Blir dom tillräckligt många kommer dom att ta över och Sverige blir muslimskt. Därför ska vi inte släppa in några av den sorten. Så, ungefär, gick tongångarna.

I mina försök att bemöta misstron frågade jag om han kände någon muslim eller hur han kunde vara säker på att det faktiskt fanns en internationell muslimsk konspiration. Det visade sig att föreställningarna om muslimer och islam grundade sig på ganska grovhuggna kategorier. En muslim var ungefär som den där danska karikatyren. Något hotfullt, svartmuskigt, totalitärt som placerar bomber på offentliga platser, misshandlar kvinnor och tvingar dem att leva under hucklen. En etniskt svensk kvinna som konverterat till Islam passar inte in i bilden. Inte heller den majoritet av muslimer i Sverige som fördömer terrordåd.

Likaså var det oklart hur vi skulle ställa oss till flyktingar som inte är muslimer. Ska det vara stopp för personer av en viss tro men fritt fram för alla som inte bekänner sig till Islam? En maffiabrottsling från Ukraina skulle alltså vara välkommen men inte en fredlig muslimsk bonde från Bosnien? Eller ska det vara förbud mot all invandring? Är det i så fall förbjudet också för svenskar att bosätta sig i andra länder? Eller för norrmän, finnar, engelsmän, tyskar eller danskar att flytta till Sverige?

Det som är mest skrämmande med den här typen av föreställningar är inte att de är inkonsekventa, felaktiga eller fördomsfulla utan att de är väldigt lika de tongångar som underblåstes av nazisterna före och under andra världskriget. Då var det hotet från en internationell judekonspiration som hägrade. Jämte detta spreds allsköns vanföreställningar om den ariska rasens härkomst och överlägsenhet, nödvändigheten av särskilda lagar för särskilda kategorier av människor, olika former av inskränkningar i den personliga friheten och vikten av att utveckla en stark polisstyrka och en stark militär i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen.

Om främlingsfientligheten i grunden handlar om en vilja att försvara och bevara frihet och demokrati så är det nazistiska receptet helt fel medicin. Självklart ska vi stå upp för mänskliga fri- och rättigheter. Självklart ska vi inte acceptera terrorism, kvinnoförtryck eller diktatur. Vi ska värna om och försvara yttrandefrihet, religionsfrihet, friheten att organisera sig i intresseorganisationer, friheten att resa och bosätta sig i andra länder, rätten till liv och rätten till erkännande. Vi står upp för vårt demokratiska styrelseskick och tillämpar inte särlagstiftning för vissa etniska grupper eller vissa religioner. Främlingsfientlighet och nazism är ett hot mot frihet och demokrati.

Att värna om flyktingars rätt att söka asyl i Sverige, muslimer eller ej, innebär inte att vi accepterar könsstympning eller våld inom familjen. Vi förutsätter inte heller att alla anhängare av en viss religion eller alla personer med en viss härkomst är potentiella könsstympare eller terrorister. Ett demokratiskt samhälle dömer ingen utan rättslig prövning. Samma lagar gäller för alla. Muslim eller kristen. Svensk eller Somalier. Socialdemokrat eller nazist. Det är det som frihet och demokrati går ut på.

Annonser

Ett svar to “Om främlingsfientlighet”

  1. Ullis Says:

    Fantastiskt bra! Du lyckas göra ett svårt ämne tydligt och enkelt.

Kommentarer inaktiverade.


%d bloggare gillar detta: