Enkelt och komplicerat

I den offentliga debatten vinner det enkla argumentet över det komplicerade. På gott och ont, kan tilläggas.

Det finns komplicerade argument som bara är komplicerade och det finns komplicerade argument som faktiskt fångar en komplicerad verklighet. På samma sätt finns det enkla argument som förenklar och förvanskar, liksom det finns enkla argument som synliggör och som skiljer ut det som är viktigt från sådant som inte är viktigt.

I relationen mellan liberalism och socialism står liberalismen oftast för de enkla argumenten i enkelhetens negativa mening. Dessa grundas oftast i moralfilosofiska stipulat av typen ”Var och en har rätt till frukterna av sitt eget arbete”. Sedan brukar det finnas en rejäl lucka mellan argumentet och den företeelse som argumentet skall försvara. Ett exempel på ett typiskt liberalt argument: I ett privat företag är det rätt att företagsledningen tar ut generösa ersättningar, för var och en har rätt till frukterna av sitt eget arbete. Men statliga direktörer ska inte ha samma rätt, för dom handskas med skattebetalarnas pengar”. Felslutet ligger här i antagandet att ägarna i det privata företaget berikar sig på frukterna av sitt eget arbete. Om varje anställd i företaget varje dag skulle plocka ut de värden som de skapade funnes det inget överskott att fördela på bonusar och VD-löner. Då skulle man se vilkas arbete som har skapat alla frukter.

Annonser

%d bloggare gillar detta: