Nya frågor

Och eftersom ”svaret” inte gav särskilt många svar så skickade jag detta i retur:

Hej Andreas!

Och stort tack för ditt svar. Det var redigt.

Dessvärre uppfattade jag inte att jag fick svar på mina frågor. Låt mig göra en liten analys.

I ditt första stycke vill du svara på frågan hur de nya moderaterna skiljer sig från de gamla. Ditt ”svar” säger att den främsta förändringen är att man anpassat politiken till en ny tids krav. Det är inte ett svar på frågan ”hur”, utan på frågan ”varför”. Alltså: svaret ”politiken har anpassats till en ny tids krav” svarar på frågan ”Varför skiljer sig de nya moderaterna från de gamla”. Men det var alltså inte det som frågan handlade om.

Sedan kommer en lång historiebeskrivning som syftar till att visa att motsvarande förändringar har skett tidigare. Ett svar på frågan ”Har moderaterna genomgått motsvarande förändringar tidigare i historien?”. En intressant fråga, i och för sig, som får väldigt stort utrymme i svaret. Men det är inte en fråga som jag har ställt.

I historiken finns emellertid en och annan antydan om vad de tidigare förändringarna har handlat om. Under Bohman blev partiet lite mer liberalt. Människors frihet lyftes fram och statens roll tonades ner. Okej. Jag undrade i och för sig vad Reinfeldts förändringar handlar om, men ändå…

Bohmans linje upprätthölls, enligt historiebeskrivningen, 1900-talet ut, men stötte på bakslag valet 2002. Då upptäckte moderaterna att man behövde en politik som vände sig till låg- och medelinkomsttagare. Här börjar det likna substans igen – en faktisk förändring tas upp. Nya målgrupper. Men samtidigt blir resonemanget lite tillkrånglat. Vilka är egentligen omvärldsförändringarna man anpassar sig till? Att moderaterna plötsligt upptäcker att man hela tiden stått för en politik som bara gynnar höginkomsttagare är väl ingen omvärldsförändring, eller?

Om det är valresultatet man tänker på – att väljarkåren har genomskådat effekterna av moderaternas politik – är det en omvärldsförändring? Redogörelsen innehåller inga ledtrådar om vad det är som har förändrats.

Det sista stycket upprepar att de nya moderaterna står för en ny politik: man vill göra vardagen bättre (till skillnad från vem?), man vill ge människor möjlighet till eget arbete och egen lön som går att leva av (till skillnad från vem?) och man vill förbättra vården och skolgången och skapa trygghet från våld och brott (till skillnad från vem?).

Efter att ha läst ditt svar väldigt noga tvingas jag återigen konstatera att det är få av mina frågor jag har fått svar på. Dessutom har det dykt upp en ny fråga:

– På vilket sätt förändrades samhället så radikalt i och med millenieskiftet att moderaterna plötsligt kände sig tvungna att ändra den politik som de stått för sedan de bildades?

För övrigt kvarstår följande frågor obesvarade (citerade från mitt första mail):

1. Vad är det för ”tydliga värderingar” som Fredrik pratar om?

2. Av Fredriks politiska historia kan man få för sig att det han står för idag skiljer sig väldigt mycket från det han stod för när han var med i MUF. Det verkar som att han har bytt grundvärderingar. Stämmer detta? Om ja, vilka värderingar är det som har reviderats och på vilket sätt?

3. Jag har lite svårt att greppa moderaternas förändring med Reinfeldt. Vad är det som har förändrats? Är det värderingarna? Ideologin? Politiken? Retoriken? Eller bara partiledaren? Hur stor är förändringen egentligen?

Till den sista frågan har jag ett par följdfrågor.

1. Om förändringen är så stor som man vill låta påskina – hur ser moderaterna i så fall på hur moderaterna var innan förändringen ägde rum? Kan man sträcka sig så långt att man tycker att den moderata politiken före förändringen var felaktig?
2. Om förändringen inte är så stor som det verkar – hur tänker man i så fall hantera de väljare som, vid händelsen av en borgerlig valseger tvingas konstatera att de röstade på något annat än de trodde att de röstade på?

Den här gången kan jag nöja mig med ganska korta svar. Gärna uppdelade på frågorna ovan. Om du koncentrerar dig på att svara på frågorna behöver du inte skriva så mycket.

Vänliga hälsningar

Martin Lind

Annonser

%d bloggare gillar detta: