Patenträttigheter eller liv?

I Svenska Dagbladet (http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12063893.asp) kan man läsa att Statens Veterinärmedicinska Anstalt hindras i sin kartläggning av den aggressiva Z-genotypen (en komponent i det mera kända fågelviruset) genom att utländska laboratorier inte delar med sig av viktiga uppgifter om virusets genetiska uppbyggnad. Orsaken till denna komplikation är att forskarna först vill tillförsäkra sig patenträttigheterna till sina upptäckter. Detta leder till fördröjningar av kartläggningen vilket kan få ödesdigra konsekvenser eftersom viruset utvecklas oavbrutet.

Motsättningen i detta står mellan å ena sidan ett allmänintresse om ett effektivt arbete för att bekämpa viruset och å andra sidan enskilda forskares möjligheter att profitera på de mediciner som i värsta fall kommer att efterfrågas i stor skala. På det här viset tydliggörs orimligheten i att forskning och tillverkning av mediciner blandas ihop med privata intressen och girighet.

Jag ser fram emot en fortsättning på den här diskussionen och hoppas att fler tidningar och nyhetsbyråer intresserar sig för konsekvenserna av de grundprinciper som styr läkemedelsindustrin idag.

Annonser

%d bloggare gillar detta: